Kansanedustajuus on ammattityötä

Tulevaisuuspolitiikkaa

Kulunut viikko on eduskunnassa ollut kiireinen. Aloitimme vuoden 2012 valtion budjetin käsittelyn. On oikein, että hallitus panostaa ensi vuoden budjetissaan lapsiin ja nuoriin. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja kansalaisten osaamistaso ovat keskeisiä tekijöitä Suomen menestyksen rakentamiselle. Nyt on pohdittava erityisen tarkkaan, miten niukkenevat resurssit kohdistetaan, jotta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarista – koulutuksesta, voidaan huolehtia myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Kokoomus sai neuvotteluissa läpi pitkäaikaisen tavoitteensa päivähoitolain uudistamisesta varhaiskasvatuslaiksi. Lapsen oppimispolun kannalta on tärkeää, että varhaiskasvatus ja siirtyminen alakouluun muodostavat nykyistä selkeämmän kokonaisuuden. Näin esimerkiksi oppimisvaikeudet tai muut lapsen erityistarpeet voidaan havaita ja niihin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Myös perusopetuksessa lasten ja nuorten hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Kokoomuslaisten opetusministereiden aloittama perusopetuksen laadun parantamishanke jatkuu. Perusopetuksen ryhmäkokoja pienennetään heti ensi vuonna 50 miljoonalla eurolla ja koulujen kerhotoiminta vakiinnutetaan. Perusopetuksen tuntijaon uudistamisessa on huomioitava kielten opiskelumahdollisuuksien parantaminen ja monipuolistaminen.

Lukion kehittäminen on otettava yhdeksi koulutuspolitiikan painopistealueeksi. Toisen asteen eli lukioiden ja ammattikoulujen yhteistyö on järkevää. Yhteistyölle on kuitenkin asetettava selkeät tavoitteet ja rajat niin, että lukion ja ammattikoulun erilliset sisällöt, tutkinnot ja tavoitteet säilyvät. Näin vältetään kehitys kohti nuorisokoulua, jossa lukion ja ammattikoulun erilliset tavoitteet sekoittuvat. Työurien pidentämisen näkökulmasta lukion on luontaista tehdä yhteistyötä erityisesti korkeakoulujen suuntaan.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen aloitetaan heti ensi vuonna. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan jatkossa työ-, koulutus- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorten yhteiskuntatakuu on mitä parhain esimerkki ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Yhteiskuntatakuu vahvistaa tulevaisuuden uskoa ja työn ensisijaisuuden periaatetta nuorten elämässä.

Yliopistokenttää on uudistettu ja vahvistettu jo viime kaudella Kokoomuksen johdolla. Nyt on ammattikorkeakoulujen vuoro. Valtakunnallisesti ammattikorkeakouluihin otetaan nyt opiskelijoita, jotka eivät valmistu, ja ne jotka valmistuvat, eivät välttämättä työllisty. Kortistoon ei saa kouluttaa. Opiskelun lähtökohtana on aina oltava toivo koulutusta vastaavasta työstä. Tämän vuoksi korkeakoulutuksen aloituspaikkamäärät on nykyistä paremmin saatava vastaamaan tulevaisuuden työelämän kysyntää.

Muita kirjoituksia

Instagram