Kansanedustajuus on ammattityötä

Sofian tavoite: kannustava ja turvallinen Suomi

Tahdon tehdä Suomesta vahvan. Maan, joka pärjää maailman myrskyissä ja huolehtii kansalaisten turvallisuudesta, koulutuksesta ja palveluista. Maan, joka pitää huolta heikoimmistaan.

Ylivelkainen maa ei tähän pysty, eikä maa, joka ei uskalla uudistua. Tulevien sukupolvien piikkiin velaksi eläminen on lopetettava – olipa kyse taloudenpidosta tai ympäristöstä.

Uskon kannustavaan Suomeen, jossa hyvinvointi rakennetaan ahkeralla työllä. Siksi työnteosta, yrittämisestä ja ihmisten työllistämisestä on tehtävä nykyistä kannattavampaa. Tarvitsemme työtä, talouskasvua ja toivoa.

Meidän on pidettävä Suomi maailman turvallisimpana maana, jota jokainen tahtoo puolustaa ja rakentaa. Turvallisuuteen on panostettava.

Suomi menestyy vain panostamalla osaamiseen ja korkeatasoiseen tutkimustietoon. Laitetaan perusopetus ja oppimistulokset kuntoon. Koulutuksen määrärahat on turvattava. Taataan jokaiselle suomalaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja menestyä ahkeruudellaan.

Hyvinvointi ja sitä tukevat palvelut pitää pelastaa. Laitetaan ihminen etusijalle. Suomen on oltava paras maa lapsille ja perheille. Nuorten syrjäytyminen on estettävä. Ei jätetä ikäihmisiä yksin, vaan turvataan hoiva ja huolenpito. Kulttuuri ja liikunta sekä puhdas luonto luovat elinvoimaa kaikenikäisille.

Olen varma, että suuretkin haasteet voitetaan tekemällä oikeita ratkaisuja. Tarvitsemme päättäjiä, joilla on näkemystä, osaamista ja kokemusta laittaa Suomi kuntoon.

Herätetään toivo! Suomella on kaikki edellytykset menestyä nyt ja tulevaisuudessa. Päästetään osaajat tekemään, yrittämään ja luomaan uutta. Tehdään Suomesta innostunut, kehittyvä ja menestyvä mahdollisuuksien maa. Nyt on tekojen aika.

Yhteiskunnan on kaikin tavoin viestittävä, että ahkeruus kannattaa. Tehdään työhön, ahkeruuteen ja yrittämiseen kannustava verouudistus. Kevennetään erityisesti työn verotusta. Palkasta ja eläkkeestä on jäätävä enemmän käteen. Työ on myös parasta sosiaaliturvaa.

Verouudistus kannustaa yrittäjyyteen ja tukee yritysten kasvua ja erityisesti halua työllistää. Hyvinvointi tehdään työllä. Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja. Yrittäjyyden esteitä ja turhaa byrokratiaa on edelleen poistettava uusien työpaikkojen tieltä.

Laadukas koulutus tarjoaa suomalaisille hyvät eväät pärjätä aktiivisina kansainvälistyvässä maailmassa. Suomi menestyy vain vahvalla osaamisella ja tutkimustiedolla. Vahvistetaan perusopetustamme ja kehitetään määrätietoisesti korkeakoulutusta ja huippututkimusta. Nuorten on päästävä koulutuksen kautta kiinni ammattiin ja työelämään. Suomen pitää olla maa, jossa saa oppia uutta myös työuran aikana. Jatkuvan oppimisen reformi on välttämätön osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Hyvinvoinnin pelastaminen edellyttää kestävää taloudenhoitoa. Lopetetaan tulevien sukupolvien piikkiin velaksi eläminen – olipa kyse ympäristöstä tai taloudesta. Laitetaan rahaa ihmisiin ja hyvinvointiin, ei hallintoon ja byrokratiaan. Nykyaikaistetaan rakenteita ja uudistetaan sosiaaliturva kannustavaksi. Turvataan hyvinvoinnin oikeudenmukainen jakautuminen elämänkaaren eri vaiheisiin. Taataan laadukkaat yksilölliset palvelut ja apua tarvitseville.

Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen kannattavat. Nuorten syrjäytyminen on estettävä ja ensimmäinen työpaikka turvattava. Tuetaan työn ja perheen yhteensovittamista huolehtimalla laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja uudistamalla perhevapaat joustavan arjen tueksi. Tehdään Suomesta paras maa lapsille ja perheille.

Tarvitaan lisää laadunvalvontaa, sanktiot rikkomuksista sekä riittävästi koulutettuja hoitajia. Isovanhemmuus on nostettava arvoonsa, ja läheisistä huolehtimista helpotettava. Turvataan eläkkeiden ostovoima, jotta eläkeläisillä on varaa pitää itsestään huolta. Se on kansantaloudellisestikin järkevää. Palkansaajan veronkevennykset kuuluvat myös työeläkeläiselle. Eläkeläisten verotus ei saa olla palkansaajan verotusta kireämpää.

Turvallisuus lähtee ihmisten arjen turvallisuudesta. Poliisin on oltava hädän hetkellä nopeasti paikalla. Turvapaikkajärjestelmää on korjattava estämään väärinkäytökset. Seksuaali- ja väkivaltarikosten rangaistuksia on kiristettävä. Monipuolinen varautuminen myös ulkoisiin uhkiin on suomalaisten paras turva. Huolehditaan uskottavasta puolustuskyvystä niin, että saamme elää rauhassa.

Tehdään kestäviä energiaratkaisuja ja parannetaan vesistöjemme tilaa. Panostetaan uuteen ympäristöteknologiaan, ja hyödymme sen työllistävistä vaikutuksista ja suurista mahdollisuuksista Suomelle. Kaveria ei jätetä – ei myöskään eläinystävää.

Aion jatkaa Pirkanmaan liikenneyhteyksien edunvalvontaa. Tarvitsemme toimivaa tieverkostoa ja kansainvälisiä lentoyhteyksiä. Laitetaan takkuileva raideliikenne kuntoon ja toteutetaan alle tunnin juna Tampereelta Helsinkiin.

Luovuuden esiin kaivaminen ja virikkeellisen yhteiskunnan rakentaminen on henkisen hyvinvoinnin perusta. Liikunta- ja vapaaehtoistyöhön sijoitettu euro maksaa itsensä monin verroin takaisin. Kulttuuri, liikunta ja harrastusmahdollisuudet kuuluvat kaiken ikäisille.

Arjen sujuvuus ja valinnan mahdollisuuksien luominen on tärkein tavoitteemme. Otetaan ihmisten kuuleminen heidän arkipäivän asioissaan politiikan ohjenuoraksi. Jokainen on oman arkensa asiantuntija.

Puhutaan totta ja herätetään toivo. Tarvitsemme tosiasioiden tunnustamista ja rohkeutta asettaa tavoitteita. Kansanedustajuus on ammattityötä, joka vaatii erityisosaamista ja kykyä yhteistyöhön. Tarvitsemme eduskuntaan tulevaisuuteen katsovia suoraselkäisiä päättäjiä, joilla on kykyä ja tahtoa laittaa Pirkanmaan ja Suomen asiat kuntoon. Tekojen aika on nyt.