Kansanedustajuus on ammattityötä

Tampereen ja Helsingin välinen junayhteys nopeammaksi

Jätin perjantaina (30.9.2011) hallitukselle kirjallisen kysymyksen Helsingin ja Tampereen välisen junayhteyden nopeuttamisesta. Vaadin hallitukselta toimia, joilla pääradan keskeisimmän rataosuuden palvelutasoa saadaan nykyaikaistettua.

Nopein junayhteys Helsingin ja Tampereen välillä on nyt hieman alle puolessatoista tunnissa kulkeva Pendolino-juna. Puolentoista tunnin matka-aikaan olisi Helsingin ja Tampereen välillä mahdollista ajaa jopa vanhalla pikajunakalustolla. Lisäraidepari nopeuttaisi matka-aikaa rataosuudella noin puolella tunnilla, mikä lisäisi merkittävästi reitin houkuttelevuutta ja matkustajamääriä.

Nopeiden junien ominaisuuksia ei hyödynnetä likimainkaan täysimääräisesti ja tuhannet ihmiset joutuvat päivittäin käyttämään tarpeettoman paljon aikaa työmatkoihinsa. Kalustoon tehdyt suuret investoinnit ja Pendolinojen korotettu lippuhinta ovat perusteltuja vain, jos matka taittuu nopeasti ja luotettavasti.

Helsinki-Tampere -rata on keskeisin osa Suomen päärataa ja sen merkitys elinkeinoelämälle ja työssäkäynnille on kiistaton. Helsingissä käy päivittäin töissä noin 5000 pirkanmaalaista ja Tampereella noin pari tuhatta helsinkiläistä. Helsingin ja Tampereen välisen junayhteyden nopeuttaminen myös lyhentäisi matka-aikoja edelleen muualle Suomeen. VR-konsernin linjaukset siitä, että aikataulujen pitävyyttä yritetään varmistaa matka-aikoja entisestään pidentämällä, ovat kestämättömiä eivätkä sovi yhteen hallituksen raideliikenteelle asettamien kehitystavoitteiden kanssa. VR-konsernin mukaan matka-ajat kuitenkin pitenevät entisestään, kun Pendolinojen aikatauluihin lisätään liikkumavaraa kaikkialla Suomessa 31.10.2011 lähtien.

Matkustajamäärien kasvu edellyttää pääradan palvelujen parantamista tasolle, jolla saamme hyödynnettyä kaiken sen potentiaalin, jota kasvukeskuksien välisillä sujuvilla ja nopeilla junayhteyksillä on tarjota.

Hallitusohjelman mukaan raideliikenteen lisääminen ja palvelutason parantaminen ovat erityisen huomion kohteena. Nopeiden junayhteyksien kehittäminen ja turvaaminen lisäisi junaliikenteen houkuttelevuutta ja käyttäjämääriä. Helsingin ja Tampereen välinen reitti on VR:n kaukoliikenteen reiteistä kaikista vilkkaimmin liikennöity ja ansaitsee parhaan mahdollisen kehittämisen.

Muita kirjoituksia

Instagram