Tulevaisuus on tehtävä

Kansanedustajuus on ammattityötä

Työotteeni on ratkaisu- ja asiakeskeinen. Tahdon vaikuttaa, koska välitän.

Vaikuttaminen on erityisen tärkeää nyt, kun elämme monella tavalla haastavia aikoja. Tarvitsemme asiantuntevaa ja tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa. Olen varma, että Suomi pärjää ja menestyy, kun teemme oikeita asioita.

Kansanedustajuus on vaativaa ammattityötä. Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja vaikuttaa niin, että puhetta seuraavat teot.

Tunnen päätöksenteon polut ja reitit. Tiedän yhteistyön arvon. Tuloksia saadaan määrätietoisella, rehellisellä ja ahkeralla ammattityöllä. Näen myös kauemmas tulevaan.

Työssäni, koulutuksessani ja luottamustoimissani olen hankkinut ammattitaidon ja verkostot vaikuttaa.

Työni eduskunnassa opettaa joka päivä lisää politiikasta, joka mielestäni on erilaisten ihmisten arjen kuuntelemista ja kykyä toimia heidän puolestaan. Se on myös tulevaisuuden tekemistä.

Kansanedustajan ammatissa ensisijaista on taito vaikuttaa. Vaikuttamistyön perustana ovat arvot, ihmisten kuunteleminen ja perusteellinen asioihin perehtyminen.

Kaiken minkä teen, tahdon tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Kun on töissä suomalaisilla, on työ tehtävä paremmin kuin sen itselleen tekisi.

Toivoa on, tekoja tarvitaan

Suomalaisen hyvinvoinnin pelastaminen on suuri tehtävä. Turvallinen lapsuus, elämään evästävä koulutus, työllisyys ja onnellinen perhe-elämä sekä turvattu vanhuus ovat yhteisiä tavoitteitamme, joiden eteen kannattaa ponnistella. Käärin jokaisena työpäivänä hihat turvallisen arjen ja paremman huomisen puolesta.

Paljasjalkaisen tamperelaisen rakkaus kotiseutuun synnyttää aidon tahdon toimia Pirkanmaan parhaaksi.

Uskon, että osaamiselleni, kokemukselleni ja verkostoilleni on käyttöä Suomen tulevaisuuden rakentamisessa. Vaativana aikana tarvitaan kokemusta ja vahvaa näkemystä.

Laita minut töihin puolestasi!