Kansanedustajuus on ammattityötä

Koulutuksen suurvalta

Tänään julkaistussa maabrändivaltuuskunnan loppuraportissa on tartuttu siihen, että suomalaiset ovat maailman parhaita opettamaan ja oppimaan. ”Suomalainen peruskoulu on kiistatta maailman ehdotonta kärkeä. Menestyksen takana on suomalaisten vahva usko koulutuksen merkitykseen ja siihen pohjautuva oppimismyönteinen ilmapiiri. Tämän poikkeuksellisen vahvuuden ansiosta Suomella on erityinen mahdollisuus rakentaa peruskoulun ohella myös muita koulutuksen huipputuotteita ja nousta oppimisen suurvallaksi.”

Tähän samaan asiaan tartuin jo vuosi sitten jättämässäni valtuustoaloitteessa, jota kaupunginvaltuusto käsitteli eilen kokouksessaan. Olen erittäin iloinen aloitteen saamasta hyvästä vastaanotosta ja siitä, että aloitteen mukainen kehittely Tampereen kansainvälisen koulun yhteydessä on jo aloitettu. Se on hieno juttu!

Esitin valtuustoaloitteessani, että Tampere toimisi aktiivisena edelläkävijänä suomalaisen koulutusosaamisen hyödyntämiseksi kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Pisa-menestyksen myötä mielenkiinto suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan on kasvanut eri puolilla maailmaa merkittävästi. Aloitteessa toivoin selvitettäväksi mahdollisuuksia liittää Tampereen kansainvälisen koulun toiminta osaksi suomalaista projektia, jossa koulutusosaamistamme kehitetään kansainväliseksi vientituotteeksi.

Aloitteen mukainen kehittely Tampereen kansainvälisen koulun  yhteydessä on siis jo käynnissä. Tampereen kansainvälisen koulun kehittäminen FISTA-mallin (Finnish International School of Tampere) mukaiseksi kaipaa tuekseen kansallisia hankkeita. Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat osoittaneet kiinnostuksensa Tampereen kansainvälistä koulua ja siihen liittyvää FIS(Finnish International Schools) -verkoston toimintaa kohtaan. Myös tänään julkaistu maabrändiraportti lupaa hyvää. Siinä Suomi halutaan nostaa oppimisen suurvallaksi.

Tampereen pitää jatkaa aktiivisella otteella monipuolisen yhteistyön ja verkoston kehittämistä. Tampere järjestikin Suomen ensimmäisen FIS-verkoston seminaarin jo viime vuonna. Verkostossa ovat mukana englannin kielellä Suomessa perusopetusta järjestävät tahot ja koulut sekä yliopistot. Varsinkin Tampereen yliopisto on ollut kiinnostunut yhteistyön kehittämisestä koulutuksen ja tutkimuksen osalta. Yhteistyön tuloksena Tampereen yliopisto on käynnistänyt täydennyskoulutushankkeen vieraalla kielellä toteutettavan opetuksen järjestämiseksi.

Kansainvälisen koulumme kehittelyyn liittyy paljon mahdollisuuksia mm. oppimisympäristöjen ja kansainvälisen opettajankoulutuksen osalta.  Olennaisinta on nyt varmistaa, että Tampereen kansainvälisen koulun toiminta pääsee lähtemään kunnolla käyntiin. Hyvin toimivan korkeatasoisen opetuksen varmistuttua on mahdollista panostaa myös aloitteessani esitettyihin vientimahdollisuuksiin ja suomalaisen koulutusosaamisen tuotteistamiseen.

Tampereen pitää toimia aktiivisena edelläkävijänä suomalaisen koulutusosaamisen hyödyntämiseksi kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Tampereen kansanvälisen koulun toiminnan on oltava tiivis osa suomalaista projektia, jossa Suomesta tehdään oppimisen suurvalta.

Muita kirjoituksia

Instagram