Kansanedustajuus on ammattityötä

Yhä useampi suomalainen on työtön – Työtä edistäviä uudistuksia ei voi enää lykätä

Vasemmistohallitukselta on päässyt unohtumaan, että hyvinvointi syntyy vain ihmisten ahkeruudesta, yrittäjyydestä ja työnteosta. Yhä useampi suomalainen on työtön, ja hallitus ei tee mitään työllisyyden nostamiseksi. Työtä ja yrittäjyyttä edistäviä uudistuksia ei voi enää lykätä.

Riittävä määrä työssäkäyviä tarvitaan, jotta emme jatkuvasti elä yli varojemme. Valtiovarainministeriön uuden arvion mukaan julkista taloutta pitäisi korjata 10 miljardia. Se on yli viidesosa kaikista valtion tuloista. Talouskasvun ennustetaan olevan Suomessa ensi vuonna koko EU:n hitainta ja siihen vaikuttaminen nopeasti on äärimmäisen hankalaa. Paras lääke huolestuttavaan kehitykseen olisi työllisten määrän lisääminen. Mitä useampi osallistuu verojen muodossa hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen, sitä vähemmän menoja joudutaan sopeuttamaan.

Esittelimme kesäkuun lopulla kokoomuksen vaihtoehdon hallituksen talouspolitiikalle. Asettaisimme talouspolitiikalle kaksi reunaehtoa: julkisyhteisöjen velkaantumista on rajoitettava ja työllisyysaste on nostettava 80 prosenttiin 2020-luvun loppuun mennessä.

Tarvittavia työllisyyttä tukevia päätöksiä on lykätty koko hallituksen ajan. Menoja on lisätty ilman ensimmäistäkään päätöstä konkreettisista toimista, joilla työllisyyttä nostetaan. Rahan jakaminen kunkin hallituspuolueen lempikohteisiin on helpompaa kuin päättää, mistä tulot menojen kattamiseksi kaivetaan.

Toukokuussa työttömiä työnhakijoita oli 433 000, joka on 206 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tarpeellisten tuottavuutta ja työllisyyttä parantavien reformien sijaan pääministeri Marin jo väläytti sdp:n ratkaisuksi veronkirityksiä.

Hallituksen on syksyn budjettiriihessä esitettävä suunnitelma julkisen talouden saattamiseksi kestävälle pohjalle. Elvytyksen rinnalle tarvitaan päätökset rakenteellisista uudistuksista sekä sopeutustoimista. Mitä nopeammin hallitus tekee näitä toimia, sitä pienemmillä menoleikkauksilla ja veronkorotuksilla selvitään.

Kriisin aiheuttama kustannusten kasvu ei ole peruste holtittomalle taloudenpidolle. Meillä on oltava varaa selviytyä myös tulevista pandemioista ja talouskriiseistä. Elämme epävarmoja aikoja. Epidemian toinen aalto on mahdollinen. Jotta velkaa on varaa ottaa hädässä, on taloudesta huolehdittava normaaliaikoina.

Kokoomuksen vaihtoehdossa esitimme toimia, joilla tavoittelisimme 100 000 uutta työllistä. Paketti pitää sisällään muun muassa paikallisen sopimisen laajentamisen, työn verotuksen keventämisen sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisen. Lisäksi ehdotimme sosiaaliturvauudistuksia.

Työmarkkinareformeilla on kiire, sillä työttömyys uhkaa nousta syksyllä entistä synkempiin lukemiin. Hallituksen on kannettava vastuunsa ja avattava näköala parempaan. Tämä kaikki on merkityksellistä, koska haluamme turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut myös tuleville sukupolville.

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 13.7.2020.

Muita kirjoituksia

Instagram