Kansanedustajuus on ammattityötä

YEL-esitys uhkaa pienyrittäjyyttä

Hallituksen esittämä malli yrittäjien eläkelain muuttamiseksi on vakavasti viallinen ja uhkaa paisuttaa yrittäjien kustannuksia.

Myös uudistuksen ajoitus osoittaa huonoa harkintaa. Monille yrittäjille korona-aika on ollut vaikea, ja nyt hallitus esittää eläkemaksujen korotuksia tulemaan voimaan talouskehityksen suunnatessa alaspäin. YEL-järjestelmää on uudistettava, mutta ei tavalla, joka pahimmillaan johtaa yrityksen toiminnan loppumiseen.

Esityksen keskeisin ongelma on YEL-maksujen sitominen saman alan keskipalkkaan. Tämä kohtelisi yrittäjiä epäoikeudenmukaisesti, koska erot ansioissa voivat vaihdella suuresti saman toimialan sisällä. Esitys ei ota huomioon sitä, että yritykset ovat erilaisia ja niiden ahtaminen samaan muottiin on mahdotonta. Edes normaaliin lainvalmisteluun kuuluvaa kunnollista lausuntokierrosta ei ole järjestetty.

YEL-järjestelmää tulisi kehittää paremmaksi, mutta ei nyt esitetyllä tavalla, joka on ongelmallinen ja vaarantaa monen yrittäjän tilanteen. Tämä täytyy perata vielä eduskuntakäsittelyssä huolellisesti.

Mikäli hallitus kaikesta huolimatta runnoo esityksen läpi, se on korjattava viipymättä ensi hallituskauden alussa.

Muita kirjoituksia

Instagram