Kansanedustajuus on ammattityötä

Rajaturvallisuus paranee

Alkuperäinen hallituksen esitys rajalaiksi olisi ollut voimaton estämään vihamielistä hybridivaikuttamista Suomea kohtaan. Olen ja olemme Kokoomuksessa johdonmukaisesti vaatineet asian korjaamista. Koko itäraja on voitava sulkea sellaisessa tilanteessa, jossa Suomea painostetaan välineellistämällä ihmisiä ja ohjaamalla rajalle suuria ihmisjoukkoja.

Eduskunnan ensi viikon istunnoissa virallistuvien päätösten myötä Suomen Venäjän vastainen raja voidaan sulkea kansainvälisen suojelun hakemiselta ja keskittää turvapaikanhaku vain yhdelle raja-asemalle, kuten Helsinki-Vantaan lentokentälle. Tämä parantaa Suomen turvallisuutta oleellisesti sellaisessa tilanteessa, jossa Suomi joutuu välineellistetyn maahantulon kohteeksi ja turvallisuus on vakavasti uhattuna. Tämä on myös selvä ennakollinen viesti, että Suomea ei voi painostaa käyttämällä ihmisiä hyväksi valtiollisen painostuksen välineenä.

Pelkkä rajan sulkeminen ei kuitenkaan riitä, vaan rajaviranomaisilla tulee olla myös riittävät toimivaltuudet estää luvattomat maastorajan ylitykset. Myös tähän asian saadaan parannus, mikä tarkoittaa sitä, että raja voidaan myös tosiasiassa sulkea.

Kaikkiaan kevätkaudella saatiin tehtyä monia merkittäviä ja tärkeitä päätöksiä, joissa myös opposition vaikuttamisella oli merkittävä vaikutus lopputulokseen. Valmius- ja rajalakien muodostama kokonaisuus on yksi niistä, joissa saimme vaatimuksemme lopulta läpi. Kauan vaatimamme rajapykälä saatiin nyt maaliin!

Muita kirjoituksia

Instagram