Kansanedustajuus on ammattityötä

Terapiatakuu varmistettava – Panostukset mielenterveyspalveluihin maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin

Hyvä mielenterveys kuuluu jokaiselle. Tällä hetkellä mielenterveyspalvelut eivät kuitenkaan ole tasapuolisesti kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla.

Merkittävin haaste on viive palveluihin pääsyssä. Moni hyötyisi varhaisesta keskusteluavusta, mutta joutuu odottamaan palveluihin pääsyä liian pitkään. Odottaessa ongelmat ovat jo ehtineet muuttua vakavammiksi.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin ja nuoriin. Jokainen koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle syrjäytynyt nuori on liikaa. Siksi on panostettava varhaisiin vuosiin ja tukeen sekä sivistykseen ja osaamiseen. Terapiatakuun toteuttaminen on konkreettinen toimi, joka auttaa lapsia ja nuoria pois hoitojonoista kiinni koulutuksen kautta työelämään.

Mielenterveysongelmat koskettavat ihmisiä iästä ja taustasta riippumatta. Viiveet hoitoon pääsyssä aiheuttavat monenlaista inhimillistä kärsimystä sairastuneen elämässä. Usein mielenterveysongelmat koskettavat ja kuormittavat sairastuneen lisäksi myös hänen lähipiiriään.

Mielenterveyden ongelmat ovat myös yleisin työkyvyttömyyden syy. Kelan mukaan yhä useampi työikäinen saa sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriön vuoksi. Mielenterveysongelmat ovat myös suurimpia syrjäytymisen syitä.

Terapiatakuu vahvistaisi mielenterveyshoidon perustasoa. Terapiatakuun mukaisella lakimuutoksella taattaisiin nopea pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon. Hoidon tarve arvioitaisiin välittömästi apua haettaessa, ja hoito aloitettaisiin kuukauden sisällä tästä.

Terapiatakuu toteuttaa terveyspolitiikan yhdenvertaisuustavoitetta ja varmistaa sen, etteivät mielenterveysongelmista kärsivät ja heidän omaisensa jää yksin, ilman apua ja tukea. Varhaisella hoitoon pääsyllä ehkäistään tilannetta, jossa vastuu sairastuneesta kuormittaa kohtuuttomasti myös omaisia.

Erityisesti lapsiomaiset ovat merkittävässä riskissä sairastua itsekin mielenterveyden ongelmiin. Terapiatakuulla voitaisiinkin ehkäistä mielenterveysongelmien siirtymistä sukupolvelta toiselle. Mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamisesta hyötyvä erityisesti he, joilla on vähiten voimavaroja vaatia ja hakea apua.

Panostukset mielenterveyspalveluihin maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin, kun yhä useampi saa avun varhaisessa vaiheessa ja mielenterveysongelmista johtuvat työpoissaolot vähenevät, kalliin erikoissairaanhoidon tarve pienenee ja inhimillinen kärsimys vähenee.

Muita kirjoituksia

Instagram