Kansanedustajuus on ammattityötä

Senioreille parannettu kotitalousvähennys kotona-asumisen tueksi

Ehdotan, että Antti Rinteen hallitus peruisi esityksensä kotitalousvähennyksen leikkauksesta ja valmistelisi ripeästi esityksen senioreiden parannetusta kotitalousvähennyksestä.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa esitämme kotitalousvähennykseen yli 75-vuotiaille senioreille parannettua vähennystä kotona-asumisen tueksi. Uudistuksessa kotipalveluista tehtävää verovähennysoikeutta kasvatettaisiin 70 prosenttiin 75-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Nykyisin vähennysprosentti on 50, ja Rinteen hallitus aikoo leikata sen 40 prosenttiin.

Kokoomuksen esittämä uudistettu kotitalousvähennys mahdollistaisi sen, että ikäihmisten hyvinvointia ja sujuvaa arkea edistävät kotipalvelut voi ostaa edullisesti. Esimerkiksi 40 euron tuntitaksalla kotipalvelun hinta olisi hallituksen mallilla 27 euroa ja kokoomuksen mallilla seniorihinta olisi 12 euroa tunti.

Senioreiden parannettu vähennys hyödyttäisi kaikkia yli 75-vuotiaita eläkeläisiä. Eli myös pienituloisia eläkeläisiä, joiden eläkkeestä maksamat verot eivät ole aiemmin riittäneet vähennyksen tekemiseen. Kokoomus poistaisi 100 euron omavastuun. Lisäksi palvelujen ostoon annettaisiin enintään 1 200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen. Uudistettu kotitalousvähennys olisi pienituloisille eläkeläisille suoran tuen ja verohuojennuksen yhdistelmä.

Kotitalousvähennyksen uudistaminen ikäihmisten tarpeet paremmin huomioivaan malliin toisi lukuisia hyötyjä. Näitä olisivat ikäihmisten kotipalveluiden ja arjen paraneminen, työpaikkojen lisääntyminen ja palveluasumisen tarpeen mahdollinen lykkääntyminen.

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen on tärkeää aina, kun se on turvallista ja ihmisen oman tahdon mukaista. Laajennettu kotitalousvähennys tuo nykyistä paremman mahdollisuuden tukea ikäihmisten hyvää arkea ja itsemääräämisoikeutta.

Kannustan hallitusta kuulemaan vanhusten palveluiden kehittämisessä eläkeläisiä ja asiantuntijoita. Kaikki eläkeliitot, myös vasemmistopuolueiden, ovat vaatineet kotitalousvähennyksen leikkaamisen perumista ja yli 75-vuotiaille korotettua vähennystä tukemaan itsenäistä selviytymistä kotona.

Hallitus aikoo leikata kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 2400 eurosta 2250 euroon. Samoin vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista ehdotetaan alennettavaksi työkorvausten osalta 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkkojen osalta 20 prosentista 15 prosenttiin. Vähennysprosentin leikkaus osuu jokaiseen kotitalousvähennyksen käyttäjään.

Kotitalousvähennyksen leikkaaminen on huonoa seniori- ja perhepolitiikkaa. Leikkaus heikentää työllisyyttä ja tavallisten suomalaisten mahdollisuuksia palkata apua kodin töihin sekä lisää harmaata taloutta.

Sen sijaan, että hallitus leikkaa kotitalousvähennystä, olisi kotitalousvähennyksen kokonaisvaltainen laajentaminen paikallaan. Se sujuvoittaisi myös lapsiperheiden arkea ja kannustaisi kotitalouksia työllistämään. Kotitalousvähennys on hyvä tapa helpottaa perheen ja työn yhdistämistä sekä osaltaan parantaa jaksamisen edellytyksiä perheissä.

 

Muita kirjoituksia

Instagram