Kansanedustajuus on ammattityötä

Lasikatot säpäleiksi

Tasa-arvo puhututtaa aina ja erityisesti näin vaalien aikaan. Nyt EU-vaalien alla kampanjoidaan naisten saamiseksi EU:n huippuvirkoihin. Kampanjaan voi tutustua täällä. Vaatimuksena on, että EU-komissaareiksi ja muihin korkeisiin EU-virkoihin valittaisiin naisia ja miehiä yhtä paljon. Tämä tietenkin edellyttää, että jäsenmaat asettavat naisia myös ehdolle.

Kannatan tietysti tasa-arvoa, mutta monet haluavat tehdä sukupuolesta määräävän tekijän ohi pätevyyden. Hassulla tavalla tasa-arvokeskustelu luo usein vastakkainasettelua sukupuolten välille. EU on koko historiansa ajan pyrkinyt madaltamaan raja-aitoja ja vähentämään vastakkainasettelua. Sellainen rooli sen tulisi ottaa myös tasa-arvokysymyksissä.

Pätevin on valittava. Jos tätä periaatetta noudatetaan, joukkoon mahtuu varmasti myös naisia. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa jättää naisten osaamista käyttämättä. Organisaatio, yhteisö tai yritys, joka näin toimii tekee vain karhunpalveluksen itselleen.

Monissa Euroopan maissa tasa-arvo ei ole niinkään pitkällä kuin Suomessa. Toisaalta meillä Suomessakin on vielä monessa suhteessa peiliin katsomista. Lukumäärällisesti naiset ovat edelleen aliedustettuja johtopaikoilla niin politiikassa kuin yrityselämässäkin. Kiintiöt eivät kuitenkaan ratkaise tasa-arvon ongelmia. Mielestäni kiintiöt osaltaan pönkittävät virheellistä ajattelua siitä, ettei naisista ilman kiintiöitä olisi vaikutusvaltaisille paikoille.

Aitoa tasa-arvoa sukupuolten välille ei voida tuoda yhteiskuntaan, eli ihmisten asenteisiin, ylhäältä päin pelkkien lakien ja määräysten avulla. Sukupuolten välisen mahdollisuuksien tasa-arvon on lähdettävä ihmisten omista asenteista ja ajattelusta.

Minä en halua tulla valituksi mihinkään ”kiintiönaisena”. Kiintiöiden asettamisen sijaan naisten mahdollisuuksia luoda uraa pitää parantaa esimerkiksi vanhemmuuden kustannusten tasapuolisella jakamisella vanhempien työnantajien kesken ja kiinnittämällä huomiota työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksien parantamiseen.

Suomesta ja Euroopasta löytyy lukuisia naisia, joilla on kaikki edellytykset hoitaa johtopaikkoja yhteiskunnan eri asteilla. Meidän naisten on uskallettava asettua tasavertaiseen kilpailuun ilman kiintiöiden suomaa turvapaikkaa. Vaaleissa tärkeintä on henkilön poliittinen viesti ja osaaminen.

Tulevaisuuden Euroopan rakentamiseen tarvitsemme hyviä naisia ja miehiä. Asenteet muuttuvat ehkä hitaasti, mutta varmasti. Kiintiöt luovat keinotekoisen tasa-arvon tässä, nyt ja heti, mutta todellinen tasa-arvo saavutetaan pitkäjänteisillä linjauksilla ja ennen kaikkea naisten uskolla itseensä sekä rohkeudella pyrkiä tavoittelemaan unelmiaan johtopaikoille asti.

Muita kirjoituksia

Instagram