Kansanedustajuus on ammattityötä

Ikäihmiset ovat voimavara

Monella meistä on huoli lähipiirimme ikäihmisistä tai omasta ikääntymisestä. Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään vanhenemista. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa, kun sitä tarvitsee.

Suomea puolustaneille ja rakentaneille sukupolville on turvattava arvokas ja turvallinen ikääntyminen sekä parhaat mahdolliset hoiva- ja terveyspalvelut.

Vanhustyön ammattilaisemme ovat jo huippuluokkaa, mutta palvelujen organisointi, johtaminen ja rahoitusmallit kaipaavat uudistusta.

Kotihoidon on oltava laadukasta ja yksilön tarpeisiin sopivaa. Samalla on turvattava pääsy tarvittaessa laadukkaan ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon piiriin sekä kodinomainen ympäristö ja laatu myös palvelutalossa tai pitkäaikaishoidossa. Tarvitaan parempaa laadunvalvontaa, tuntuvat sanktiot rikkomuksista sekä riittävästi koulutettuja hoitajia. Soveltuvuuskokeiden palauttaminen sote-alan ammatilliseen koulutukseen oli oikea päätös.

Rintamaveteraanit ovat jatkossa uuden lainsäädännön myötä oikeutettuja saamaan samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalidit. Tarkoitukseen on valtion ensi vuoden budjetissa lisätty 20 milj. euroa.

Seniorien arkinen asiointi tai avun saaminen ei saa estyä myöskään digitaitojen puuttumisen vuoksi. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Vallin selvityksen mukaan puoli miljoonaa ikäihmistä ei käytä tietokonetta lainkaan eikä 70 prosenttia yli 75-vuotiaista ole koskaan käyttänyt nettiä. Käytännössä palvelun tarjoaminen vain sähköisessä muodossa tarkoittaakin monen arjessa samaa kuin se, ettei palvelua ole saatavissa.

Siksi palvelut on oltava saavutettavissa tarvittaessa myös ilman sähköistä asiointia. Hallitus on myös panostanut suomalaisten digitaitojen kehittämiseen käynnistämällä alkusyksystä Digiaikakauden taidot -ohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisten digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen.

Ikäihmisten oikeuksien käytännön toteutumista on valvottava. Pidän erittäin hyvänä ja kannatettavana puhemies Paula Risikon ehdotusta siitä, että ikäihmisten oikeuksien valvonta ja edistäminen annettaisiin eduskunnan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi. Oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta ja tiedonsaantioikeus, monipuoliset toimintatavat ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn.

Omaishoitajat tekevät inhimillisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkastellen mittaamattoman arvokasta työtä. Omais- ja perhehoitajien palveluita kehitetään nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi hallituksen kärkihankkeella. Päätimme myös Tampereella jättää omaishoidon tuen säästöohjelman ulkopuolelle.

Suomessa on otettava käyttöön tuettu hoivavapaa, jotta myös työssäkäyvillä olisi mahdollisuus lyhytaikaiseen oman läheisensä hoitamiseen kotona. Lyhytaikainen hoivatarve voi syntyä esimerkiksi oman vanhemman äkillisen sairastumisen tai leikkauksesta toipumisen ajaksi.

Eläkkeiden ostovoima kannattaa turvata, jotta eläkeläisillä on varaa pitää itsestään huolta. Se on kansantaloudellisestikin järkevää. Palkansaajan veronkevennykset kuuluvat myös työeläkeläiselle, jotta eläkkeestä jää enemmän käteen. Eläkeläisten verotus ei saa olla palkansaajan verotusta kireämpää.

Ikäihmiset on nähtävä voimavarana Suomelle. Seniorit elävät yhä pidempään terveinä ja toimintakykyisinä. He kuluttavat palveluita, jakavat hoivavastuuta ja tekevät vapaaehtoistyötä. Harrastusmahdollisuuden jokaiselle ikäihmiselle takaava harrastustakuu vahvistaisi ikäihmisten toimintakykyä ja vähentäisi yksinäisyyttä.

Muita kirjoituksia

Instagram