Kansanedustajuus on ammattityötä

Huoli nuorista kasvaa koronakriisin pitkittyessä

Koronatilanteen heiketessä ja kriisin pitkittyessä kannan suurta huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

MTV:n nuorille suunnatussa kyselyssä 75 prosenttia nuorista kertoi henkisen hyvinvointinsa heikentyneen jonkun verran tai merkittävästi korona-aikana. Nuoret ovat kokeneet ahdistuneisuutta, tylsyyttä ja yksinäisyyttä sekä kärsineet koulunkäynnin haasteista ja väsymyksestä. Myös keskittymisvaikeudet ja uniongelmat vaivaavat.

Viime aikoina olemme myös joutuneet lukemaan uutisista alaikäisten nuorten tekemistä vakavista rikoksista. Ilmiö on jäävuoren huippu, mutta sen on syytä havahduttaa meidät puuttumaan niihin syihin ja ongelmiin, joita nuorten lisääntyneen pahoinvoinnin taustalla on.

Nostin helmikuussa kyselytunnilla esiin viimeaikaiset erittäin vakavat uutiset kouluväkivallasta. Rikollista tekoa ei voi kuitata vain “kiusaamisena”. Väkivalta, ahdistelu, uhkailu, vainoaminen, varkaudet, kunnianloukkaus tai muut lainvastaiset teot eivät kuulu kouluihin.

Meidän on huolehdittava siitä, että Suomeen ei synny korona-ajan sukupolvea, joka joutuu kohtuuttoman raskaan taakan kantajaksi. Tarvitaan oikeita toimenpiteitä syrjäytymisen ehkäisyyn ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen kokonaisvaltaisesti.

Tarvitaan muun muassa terapiatakuun toteuttaminen, lasten ja nuorten palveluiden vastuun kokoaminen yksiin käsiin, viranomaisten saumatonta tiedonkulkua sekä kiusaamisen uhrien oikeusturvan vahvistamista. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita sekä perheiden tukea on parannettava.

Kuntavaalit ovat tulossa ja kunnissa voidaan ja täytyy tehdä paljon lasten ja nuorten auttamiseksi. Esimerkiksi meillä Tampereella on kiinnitettävä huomiota erityisesti lastensuojelun laatuun, oppilashuoltoon sekä koulun ryhmäkokoihin ja riittävään aikuisten määrään.

Edellä mainitun kyselyn mukaan 63 prosentilla nuorista harrastustoiminta on vähentynyt korona-aikana. Harrastaminen on monella tapaa hyödyksi lapsen ja nuoren kehitykselle. Mieluisa harrastus myös ehkäisee syrjäytymisen kierrettä. Harrastustakuun toteuttaminen on jatkossa entistäkin tärkeämpää. Harrastamisen vähentyminen ei saa jäädä pysyväksi ilmiöksi. Etsivä seuratyö voisi olla ratkaisu tähän.

Poliisin mukaan laittomia huumeita käyttävät ja myyvät yhä nuoremmat henkilöt. Huumetilanne meillä Pirkanmaalla on poliisin mukaan karkaamassa käsistä niin Tampereella kuin muissakin kunnissa. Olen tehnyt maan hallitukselle kirjallisen kysymyksen huumeiden käytön torjumisesta. Tarvitsemme konkreettisia tekoja huumeongelmaan puuttumiseksi.

On tärkeää toimia määrätietoisesti huumekauppaa ja -rikollisuutta vastaan viranomaisten riittävistä resursseista huolehtien. Lisäksi apua on oltava tarjolla. Huumehoitoon on päästävä nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Kuntapäättäjät voivat vaikuttaa konkreettisesti myös siihen, että nuorten huumeiden käyttöön puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisyyn panostetaan.

Myös kasvava nuorisotyöttömyys heikentää uskoa tulevaan ja luo näköalattomuutta. Nuorisotyöttömyys on yhteiskuntamme viheliäisimpiä ongelmia. Tilastokeskuksen joulukuisen tilaston mukaan 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli joulukuussa 20,0 prosenttia. Se oli 5,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli viisi prosenttiyksikköä on merkittävä kasvu nuorisotyöttömyydessä.  Suunta on huolestuttava. Kannustan hallitusta konkreettisiin toimenpiteisiin nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Kokoomuksen esittämät toimet työllisyyden vahvistamiseksi ovat hallituksen käytettävissä. Nuoret on saatava koulutuksen kautta kiinni työelämään.

Muita kirjoituksia

Instagram