Kansanedustajuus on ammattityötä

Arvot kohdallaan

Tänä syksynä Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnassa on erityisen tiiviisti työstetty liiton tavoiteohjelmaa vuodelle 2010. Työhön ovat osallistuneet liittohallituksen lisäksi paikallisyhdistykset, joissa tavoiteohjelmaluonnos on ollut kenttäkierroksella.

Seuraavassa raotan hieman tavoiteohjelmatyön kuulumisia. Varsinaisten ohjelmalinjausten aika on tietenkin vasta marraskuun lopulla, kun Kokoomusopiskelijoiden liittokokous hyväksyy uuden tavoiteohjelman.

Kokoomusopiskelijoiden aatteen keskiössä on luottamus ihmiseen ja hänen kykyynsä tehdä itsenäisiä valintoja. Lähtökohtaisesti kukin yksilö on oman elämäntilanteensa paras asiantuntija. Tuhatkunnassa on tilaa keskustella aatteesta ja kyseenalaistaa totuttuja näkemyksiä.

Kokoomuksella ja Tuhatkunnalla on yhteinen arvopohja, jossa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Kokoomusopiskelijoilla on omia painotuksia arvojen suhteen ja vahvoja linjoja erityisesti opiskelijaa lähellä olevissa kysymyksissä. Tätä kokonaisuutta on tarkoitus avata uudessa tavoiteohjelmassa.

Opiskelevan nuorison näkökulmasta on luonnollista ja toivottavaa esittää raikkaita visioita koko yhteiskunnan kehittämiseksi tulevaisuuteen uskoen. Kestävät energiaratkaisut, ikääntyvä väestö ja talouden suuntaaminen uuteen nousuun ovat aikaamme leimaavia haasteita, joihin meidän on etsittävä ratkaisuja.

Ajankohtainen suhdannetilanne on näkynyt tavoiteohjelmatyössä selvästi. Vastuullisuuden nimissä uudessa ohjelmassa ei vaadita sokeasti pelkästään menolisäyksiä sinne tänne. Välittäminen on korostunut mutta toisaalta samoin myös kannustavuus ja toivo paremmasta. Opiskelijan toimeentuloon liittyvät kysymykset ovat olleet perinteisesti voimakkaasti esillä, mutta nyt on pohdittu paljon myös sitä, millaisia toimia tarvitaan julkisen talouden kestävyyden takaamiseksi. Tässä Kokoomusopiskelijat näkee opiskeluun, työhön ja yrittämiseen kannustamisen, suomalaiseen osaamiseen panostamisen ja kansainvälistymisen olevan avainasemassa.

Koulutusjärjestelmää on tarkasteltava ja kehitettävä laadukkaana kokonaisuutena eikä asioita voida keskittyä katsomaan ainoastaan yksittäisen koulutusasteen tai -sektorin näkökulmasta. Koulutuspolitiikan puolella kiivasta keskustelua on käyty erityisesti duaalimallin tulevaisuudesta ja korkeakoulujen aloituspaikkojen suhteuttamisesta vastaamaan työelämän tarpeita. Opiskelun ensisijaisena lähtökohtana on oltava koulutusta vastaavaan työhön sijoittuminen.

Kokoomuslaisten opiskelijoiden tavoitteissa ovat aikaisempaa enemmän korostuneet työmarkkinoiden muutospaineet sekä ilmasto- ja ympäristöpolitiikka. Koulutuksen ja osaamisen nimeen vannova Tuhatkunta vaatiikin ponnekkaasti satsaamista uuteen ympäristöteknologiaan ja sitä kautta uusien viherkaulustyöpaikkojen syntyyn.

Muita kirjoituksia

Instagram