Kansanedustajuus on ammattityötä

Nuori nainen on riski pomolle

Tänään olemme saaneet uutisista lukea Suomen sijoittumisesta seitsemänneksi parhaaksi maaksi tulla äidiksi. Paljon on meilläkin vielä korjattavaa esimerkiksi vanhemmuuden kustannusten jakamisessa vanhempien työnantajien kesken. Nyt työnantajalle on lähtökohtaisesti suurempi riski palkata nuori nainen kuin mies. Tämä on omiaan pönkittämään epätasa-arvoisia mahdollisuuksia työllistyä. On kaikkien etu, että työnantaja voi palkata pätevimmän ja osaavimman hakijan.

Tällä hetkellä vanhemmuuden kustannukset lankeavat lähes yksinomaan äidin työnantajan harteille. Tämä vaikuttaa naisvaltaisten alojen työllistämismahdollisuuksiin ja palkanmaksukykyyn sekä usein kielteisesti nuorten naisten mahdollisuuksiin löytää vakituista työpaikkaa. Työnantajat ymmärrettävästi pyrkivät välttämään kustannuksia, joita aiheutuu työntekijöiden perhe- ja hoitovapaista. Raskaimpana kustannustaakka kohdistuu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka vastaavat enemmistöstä yksityisen sektorin työpaikoista.

Yleensä kavahdan aina, kun yhä uusia vastuita halutaan ulkoistaa valtion maksettavaksi. Tässä tapauksessa se kuitenkin on paikallaan ja luo aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa pärjätä omalla työllä tai työllistää sukupuolesta riippumatta.

Perhe-elämän vaiheisiin liittyvän sosiaaliturvan kustannukset, kuten perhevapaiden kustannukset ja lapsen sairastumisesta johtuvat poissaolot, on siirrettävä kokonaan valtiolle ja rahoitettava kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluista. Näin poistetaan työnantajalta vanhemmuudesta aiheutuva yllättävän kustannusriski. Tällöin työntekijän sukupuoli tai ikä ei enää vaikuttaisi merkittävällä tavalla työllistymiseen.

Vanhemmuuden kustannusten kattaminen kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluista keräämällä kohtelee yrityksiä tasavertaisesti, sillä nettokustannukset keskittyisivät työvoimaintensiivisille aloille suorassa suhteessa työntekijämäärään. Tämä kannustaa myös pienempiä yrityksiä uusien työntekijöiden palkkaamiseen matalammalla riskillä, millä on selkeästi työllisyyttä lisäävä ja yrittäjyyttä tukeva vaikutus.

Muita kirjoituksia

Instagram