Kansanedustajuus on ammattityötä

Tyttö on tähti

Tänään 11.10. vietetään ensimmäistä kertaa YK:n kansainvälistä Tyttöjen päivää. Päivän tärkeä viesti on kannustaa tyttöjä osallistumaan aktiivisesti, tehokkaasti ja tasavertaisesti poikien kanssa koulutukseen, päätöksentekoon, urheiluun ja kulttuurielämään. Naisten koulutus on avain köyhyyden kierteen katkaisemiseen.

Tänäkin syksynä Suomessa noin 60 000 ekaluokkalaista tyttöä ja poikaa aloitti koulutiensä maailman parhaassa ja tasa-arvoisimmassa peruskoulussa. Samaan aikaan kehitysmaissa moni tyttö jäi tänäkin vuonna katsomaan kotiaskareidensa parista, kun heidän veljensä lähtivät kouluun. Kaiken kaikkiaan noin 75 miljoonaa lasta ei edelleenkään pääse kouluun. Suurin osa heistä on kehitysmaissa eläviä köyhien perheiden tyttöjä.

Köyhillä perheillä ei useinkaan ole varaa kouluttaa lapsiaan eikä ainakaan kaikkia heistä. Poikien kouluttaminen nähdään usein tyttöjen kouluttamista tärkeämpänä, vaikka tyttöjen ja naisten koulutuksella on jo pitkään tiedetty olevan suuri merkitys perheiden hyvinvoinnille sekä lasten ja yhteiskuntien tulevaisuudelle. Silti lähes kaksi kolmasosaa maailman kaikista lukutaidottomista on naisia. Naisten osuus maailman lukutaidottomista on myös pysynyt käytännössä muuttumattomana, vaikka lukutaidottomien aikuisten kokonaismäärä on vähentynyt.

Tyttöjen koulunkäynnin keskeyttää myös usein liian aikaisin solmitut avioliitot. Prinsessahäistä ei todellakaan ole kysymys, kun kehitysmaissa monet tytöt eivät saa edes päättää, kenen kanssa tai milloin menevät naimisiin. Nuorimmat tytöt solmivat avioliiton vain 12-vuotiaina. Näille nuorille tytöille perheen perustaminen on hengenvaarallista. Riski kuolla raskauden tai synnytyksen aikana on alle 15-vuotiailla viisikertainen ja 15─19-vuotiailla kaksikertainen verrattuna 20-vuotiaaseen naiseen. Mitä koulutetumpi tyttö on, sitä myöhemmin hän menee naimisiin ja sitä vähemmän hankkii lapsia.

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 15─19-vuotiailla tytöillä on kuusi kertaa suurempi riski saada hi-virus kuin saman ikäisillä pojilla. Syynä on tyttöjen heikompi asema, heidän kokemansa seksuaalinen väkivalta ja ympärileikkaukset. Joka minuutti yksi lapsi saa hiv-tartunnan ja suurin osa näistä tartunnoista on siirtynyt äidiltä lapselle raskauden, synnytyksen tai imetyksen aikana. Tyttöjen koulutuksella on todettu olevan myös suuri merkitys tartuntatautien ehkäisemisessä. Koulutuksen kautta tytöt saavat paitsi tietoa taudeilta suojautumisesta ja hygieniasta, myös omanarvontuntoa ja elämänhallintaa.

Tyttöjen koulutus on keskeisessä asemassa hyvinvoinnin edistämisessä, köyhyyden torjumisessa ja väestönkasvun hillitsemisessä. Tyttöjen päivän muistuttaa siitä, että on tyttöjen vuoro tulla kuulluiksi. Koulutuksen avulla luomme edellytykset paitsi tyttöjen paremmalle asemalle, laajemmille mahdollisuuksille ja paremmalle elämälle, myös vauraammalle, terveemmälle ja kestävämmälle maailmalle. Siksi on tärkeää olla mukana tekemässä maailmaa, jossa tytöt ja pojat syntyvät yhtä odotettuina ja saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet elämässä.

Muita kirjoituksia

Instagram