Kansanedustajuus on ammattityötä

Perhevapaauudistus on hyvä uutinen perheille

Hallitus ansaitsee kiitoksen päätöksestä toteuttaa viimein perhevapaauudistus, joka on ollut Kokoomuksen pitkäaikainen tavoite.

Uudistus tarvitaan lisäämään joustavuutta ja valinnanvapautta perheiden arkeen sekä parantamaan työllisyyttä ja naisten asemaa työelämässä. Nykyjärjestelmä on joustamaton eikä huomioi nykyisin nopeasti vaihtuvia työtilanteita ja erilaisten perheiden tarpeita.

Vastasin Kokoomuksen Perheet ja työelämä -asiankirjan valmistelusta. Osana asiakirjaa Kokoomus julkaisi alkuvuodesta oman mallinsa uusiksi perhevapaiksi. Mallimme lähtee lapsen edusta ja täyttää erinomaisesti kaikki hallituksen elokuun budjettiriihessä uudistukselle päättämät reunaehdot.

Kokoomuksen mallissa mahdollisuus hoitaa lasta 3-vuotiaaksi saakka kotona säilyy samalla, kun työn kannustavuutta ja arjen joustoja lisätään merkittävästi.

Moni vanhempi haluaisi esimerkiksi työskennellä osa-aikaisesti perhevapaalla, mutta joustamaton järjestelmämme on esteenä. Kokoomuksen mallissa on ratkaistu sujuvasti niin osa-aikaisen kuin myös kokopäiväisen työn nykyistä joustavampi yhdistäminen perhevapaisiin.

Monia muitakin hyviä perhevapaamalleja on esitetty, mutta usein niissä on ongelmana kustannusten karkaaminen. Perhevapaauudistus ei ole säästötoimi, mutta hallituksen lähtökohtana on, että kustannukset eivät saa kasvaa.

Nykyinen perhevapaajärjestelmä ei myöskään tue riittävästi yrittäjyyttä ja työllistämistä. Uudistuksessa on huomioitava yrityskantamme pienvaltaisuus, sillä pk-yritysten määrä on 99,8 prosenttia koko yrityskannasta. Tästä mikroyritysten eli 1-9 henkilöä työllistävien määrä on peräti 93,4 prosenttia.

Vanhemmuudesta yrittäjälle koituvat kulut on katettava laajapohjaisesti. Äitien työnantajille kasaantuu yhä kuluja, joita ei korvata. Vanhemmuuden kulujen tasaamisen myötä yrityksillä on paremmat mahdollisuudet työllistää ja kasvaa. Näin myös nuoret naiset pääsevät paremmin pysyviin töihin ja naisvaltaisten alojen palkanmaksukyky paranee, mikä näkyy positiivisesti aina naisten eläkekertymässä saakka.

Perhevapaauudistus tuo mahdollisuuksien tasa-arvoa sekä työelämään että vanhemmuuteen. Perhevapaiden remontti on hyvä ja odotettu uutinen perheille.

Hallituksen esitys uusiksi perhevapaiksi annetaan syksyllä 2018, ja sen on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Lue lisää: Näin Kokoomus uudistaisi perhevapaat

Muita kirjoituksia

Instagram