Kansanedustajuus on ammattityötä

Opettajille valtuuksia häiriköintiin puuttumiseksi

Tällä viikolla eduskunnan kyselytunnilla keskusteltiin koulujen työrauhasta. Opettajat tarvitsevat uusia keinoja työrauhan turvaamiseksi kouluissa. Kysyin opetusministeriltä, miten yhteistyötä kotien ja koulujen välillä konkreettisesti aiotaan parantaa niin, että se todella näkyy työrauhan ja viihtyvyyden paranemisena kouluissa.

Opettajat tarvitsevat sekä lisävaltuuksia että uusia keinoja puuttua häiriöihin ja kiusaamiseen. Niin oppilaille kuin opettajille on taattava työrauha ja turvallinen ympäristö. Arkijärjen käyttö on oltava sallittua, jopa suotavaa. Se, mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla laki.

Opettajien enemmistön kokemuksen mukaan työrauhaongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Taannoisen kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista katsoo, että opettajilla on nykyisellään liian vähän mahdollisuuksia puuttua häiriöihin koululuokissa. Tuoreen kyselyn mukaan jopa 85 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että peruskoulun opettajilta on viety mahdollisuudet ylläpitää järjestystä. Vastanneista 44 prosenttia piti levottomuuden perimmäisenä syynä kotikasvatuksen puutteita.

Henkilökohtaisesti pidän erityisen tärkeänä, että kaikkeen oppilaisiin kohdistuvaan kiusaamiseen puututaan. Laki oikeuttaa opettajan ilmoittamaan kuulemastaan kiusaamisesta lapsen vanhemmille. Kiusaaminen on silti vakava ongelma kouluissamme.

On tärkeää, että aikuiset puuttuvat asiaan välittömästi. Vanhempien rooli ja toiminta korostuu akuuteissa tilanteissa ja jatkotoimenpiteissä.

Muita kirjoituksia

Instagram