Kansanedustajuus on ammattityötä

Nuoret töihin!

Suomi on päässyt lähes kymmenen vuoden jälkeen mukaan vahvaan maailmantalouden kasvuun. Talous ja työllisyys ovat vahvistumaan päin myös Tampereen seudulla. Työttömyys on vähentynyt vuodessa lähes neljänneksen. Nuorisotyöttömyys on laskussa

Liian moni nuori on silti yhä vailla työtä, koulutuksen ulkopuolella ja vaarassa syrjäytyä.

Tampereen seudun ja koko Suomen tulevaisuuden menestys riippuu korostetusti nuoristamme. Kun nuoret pääsevät koulutukseen ja työelämään, meillä on varaa huolehtia sukupolvista, jotka ovat Suomea rakentaneet. Siksi nuorison asiat ovat meidän kaikkien asioita.

Jokainen nuori ansaitsee väylän koulutuksen kautta työelämään. Syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana valtiolle yli miljoona euroa – inhimillisestä hinnasta puhumattakaan.

Talouskasvun ja alueemme elinvoiman vahvistaminen on tehokkain keino vähentää nuorisotyöttömyyttä. Siksi Tampereen seudusta on tehtävä Suomen houkuttelevin paikka yrityksille sijoittua ja työllistää. Uudet työpaikat ovat ratkaiseva tekijä nuorisotyöttömyyttä vastaan.

Tärkeää on lisäksi, että työnteko ja opiskelu ovat aina joutenoloa kannattavampia myös sosiaaliturvan näkökulmasta.

Nuorille on tarjottava matalan kynnyksen palveluja sekä tukea ja ohjausta yhden luukun periaatteella. Etsivää nuorisotyötä on kehitettävä ja nuorten mielenterveyspalveluja vahvistettava.

Tampereella käytännössä kaikki nuoret jatkavat peruskoulusta toiselle asteelle. Opintojen keskeyttäminen on kuitenkin ongelma ja johtaa usein putoamiseen koulutuksesta ja työelämästä. Ilman toisen asteen koulutusta työllistyminen nykyisillä työmarkkinoilla on vaikeaa.

Ensi vuonna voimaan astuvan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on, että yhä harvempi nuori jättäisi koulutuksen kesken. Lisäksi uusi koulutussopimus tarjoaa nuorille uudenlaisen vaihtoehdon suorittaa ammattitutkinto pääosin työpaikalla käytännön töitä tekemällä.

Nuorten työllistymistä edistetään myös Oppipoika-kisälli-mestari -pilotilla, jota Tampere valmistelee Pirkanmaan yrittäjien ja Kauppakamarin kanssa.

Tampereen ja Pirkanmaan talouden ja työllisyyden näkymät ovat paremmat kuin aikoihin. Nyt on oikea aika tehdä yhdessä entistä enemmän töitä sen puolesta, että jokainen nuori tiensä koulutuksen kautta työelämään.

Kirjoitus on julkaistu Tampereen Viikko -lehdessä 8.11.2017

Muita kirjoituksia

Instagram