Kansanedustajuus on ammattityötä

Lainsäädäntö Nato-aikaan

Tiedustelun merkitys on suuri, kun suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan ja uhkia torjutaan. Saimme tänään tiedusteluvalvontavaliokunnassa valmiiksi lausunnon Suomen liittymisestä Natoon. Erotuksena muista eduskunnan valiokunnista tämän valiokunnan työssä juuri mikään ei ole julkista, mutta tämä lausunto on.

Suomen liittyessä Naton jäseneksi Suomen sotilas- ja siviilitiedustelu kytkeytyvät osaksi liittokunnan tiedusteluyhteisöä. Selvää on, että tämä yhteistyö parantaa entisestään Suomen tiedusteluviranomaisten edellytyksiä huolehtia tehtävistään eli meidän kaikkien turvallisuudesta.

Tiedusteluarvioissaan Nato käyttää jäsenvaltioiden tiedustelutietoa. Valiokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota näkymään, jonka mukaan Suojelupoliisi voi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain mukaan luovuttaa henkilötietoja muiden valtioiden turvallisuus- ja tiedustelupalveluille, mutta ei Naton elimille.

Oma kantani on, että meidän on jäsenenä voitava vaihtaa tiedustelutietoa Naton elimien kanssa sujuvasti. Suojelupoliisin on jatkossa voitava luovuttaa tarvittaessa myös henkilötietoja Naton elimille, kuten se voi nyt luovuttaa tietoja muiden valtioiden turvallisuus- ja tiedustelupalveluille.

Lainsäädäntöämme on Nato-jäsenyyden myötä monin paikoin päivitettävä siten, että saamme jäsenyydestä parhaan mahdollisen turvan Suomelle ja suomalaisille.

Kunhan jäsenyytemme ratifiointiprosessi Turkissa ja Unkarissa saadaan maaliin, edessämme on vuosien työ sen puolesta, että rakennamme Suomelle Nato-politiikan, jonka avulla maksimoimme Suomen turvallisuuden. Linjamme on oltava ”Naton ytimeen ja kaikkiin pöytiin”, joka kuvaa myös Suomen EU-jäsenyyden alkutaivalta. Olemme koko liittokunnan turvallisuutta vahvistava jäsenmaa. Työtä on vietävä päättäväisesti eteenpäin seuraavalla hallituskaudella.