Kansanedustajuus on ammattityötä

Hyviä päätöksiä kehysriihestä

Tällä viikolla hallituspuolueet päättivät julkisen talouden kehyksestä vuosille 2019-2022.

Vastuullisen taloudenpidon linjasta ja valtion velkaantumisen taittamisesta pidämme kiinni. Samalla pystyimme tekemään kohdennettuja tulevaisuuspanostuksia osaamiseen, koulutukseen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseen sekä oikeusvaltion toteutumiseen.

Iloitsen erityisesti siitä, että koulutussäästöjen aika on vihdoin ohi ja kehysriihen päätöksillä panostetaan osaamiseen! Tampereen seudulla ja koko osaamisesta ja viennistä elävällä Pirkanmaalla päätökset tulevat tarpeeseen.

Esimerkiksi lukiokoulutus saa lisärahoitusta. Rahoitus kohdentuu valtaosin erityisopetuksen laajentamiseen kaikille lukiolaisille, henkilökohtaisen opinto-ohjauksen vahvistamiseen ja ylioppilastutkinnon uusimisrajoitusten poistamiseen. Myös lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä edistetään.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa tuetaan uudella 10 miljoonan euron määrärahalla vuodelle 2019. Rahalla voidaan esimerkiksi pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimivissa päiväkodeissa. Pedagoginen laadukas varhaiskasvatus luo pohjaa myöhemmälle koulupolulle.

Ensimmäisen vieraan kielen (A1-kieli) opetus alkaa tulevaisuudessa jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Meillä Tampereellakin erinomaisin tuloksin toteutettu kokeilu vakinaistetaan käytännöksi koko maahan, kuten olen aiemmin vaatinut. Päätös ei ole pois muista oppiaineista, koska perusopetuksen tuntimäärää lisätään. Varhaisempi kieltenopetus koskee kaikkia ekaluokkalaisia 1.1.2020 alkaen.

Toisen asteen opinnot eivät enää kenenkään kohdalla keskeydy rahan puutteen vuoksi, kun toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalilisä otetaan käyttöön. Opintotuen lisä kohdistetaan heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville lukion tai ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Lisän suuruus on noin 46,80 €/kk. Sen kustannus on yhteensä noin 11,2 miljoonaa euroa.

Osaavan työvoiman saatavuuden ja riittävyyden varmistamiseksi käynnistetään kertaluonteisia, nopeita toimenpiteitä. Tarkoitukseen kohdennetaan lähes 60 miljoonaa euroa. Pirkanmaankin yrityksiä monilla aloilla jo nyt vaivaavaan työvoimapulaan saadaan nopeita lääkkeitä esimerkiksi täsmä- ja muuntokoulutuksesta. Talouskasvu ja työllisyyden koheneminen eivät saa vaarantua osaavan työvoiman puutteen vuoksi.

Hallitus käynnistää myös jatkuvan oppimisen reformin, jonka avulla vastataan työelämän osaamisvaatimusten nopeaan muutokseen. Erityishuomio on työuran aikaisissa osaamisen täydentämisen mahdollisuuksissa. Korkeakoulujen moduuleja tuodaan avoimesti ja joustavasti saataville. Toiminnan tueksi toteutetaan digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat jatkuvaa oppimista.

Perheitä ja työelämää käsitellyt ja johtamani Kokoomuksen ohjelmatyö tuottaa tulosta. Perheiden arki on huomioitu vahvasti monissa hallituksen kehysriihen päätöksissä. Lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa vahvistetaan ja syntyvyyden positiivista käännettä edistetään tulevaisuusorientoituneesti. Hallitus myös käynnistää kansallisen lapsistrategian valmistelun. Tavoitteena on laajasti tutkittuun tietoon nojaava, lapsen etua yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vahvistava, hallinnolliset rajat ylittävä strategia. Lisäksi adoptiovanhempien, yksinhuoltajaäitien ja monikkoperheiden isien perhe-etuuksia parannetaan.

Kulttuurin puolella hallitus päätti seitsemän miljoonan euron lisärahasta. Raha kohdennetaan kulttuurin valtionosuusjärjestelmään ja harkinnanvaraisiin avustuksiin. Tampereen Työväen Teatterille väläytetyt leikkaukset jäävät toteutumatta. Näin Tampere säilyttää asemansa teatteripääkaupunkina.

Työllisyyden edistämisen saralla hallitus päätti madaltaa työllistämisen kynnystä mahdollistamalla henkilöperusteisen irtisanomisen alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Päätös tukee työllisyyttä laskemalla ensimmäisten työntekijöiden palkkaamisen kynnystä pienissä yrityksissä. Alle 20 hengen yrityksiä on Suomessa noin 270 000, joista 180 000 on yksinyrittäjiä.

Turvallisuus ja oikeusvaltion toimivuus saivat myös osansa kehysriihen päätöksissä. Poliisi sai 18 miljoonan euron lisärahoituksen, mikä mahdollistaa poliisien määrän pitämisen nykyisessä 7200:ssa. Tiedustelulakien toimeenpanon rahoitus turvataan. Sakkojen muuntamista vankeudeksi laajennetaan, minkä ansiosta ammattinäpistelijät joutuvat teoistaan jatkossa kaltereiden taakse. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kiristetään, kuten olen vaatinut.

Kehyspäätös kokonaisuudessaan on luettavissa valtioneuvoston sivuilta.

Muita kirjoituksia

Instagram