Kansanedustajuus on ammattityötä

Virtaa syksyyn

Kesä alkaa pikkuhiljaa kääntyä syksyksi. Näin voi päätellä ainakin siitä, että valtuuston syyskausi on pyörähtänyt käyntiin. Ensimmäisessä kokouksessa puhuttanut Tampereen Tietotekniikkakeskus liikelaitoksen palveluiden kilpailuttaminen päätettiin jättää pöydälle, joten asiaan palataan valtuuston syyskuun kokouksessa.

 Jotain saatiin päätökseenkin. Eilen pidetyssä valtuuston kokouksessa hyväksyttiin mm. koko viimekevään valmisteltu Tampereen uusi kaupunkistrategia, jota on valmisteltu vuoden 2009 alusta lähtien. Työtä on ohjannut luottamushenkilöiltä saatu palaute. Kaupunkistrategiassa on pyritty selkeyteen, tiiviyteen linjaavuuteen.

 Mielestäni kaikki valtuutetut pääsivät halutessaan osallistumaan kiitettävästi valmistelutyöhön. Vilkkaan keskustelun vauhdittajina kaupunkistrategian laadintaa ovat rytmittäneet kaupunginvaltuuston strategiaseminaarit, joita järjestettiin viime kevään aikana kolme. Seminaareihin osallistui valtuutettujen lisäksi lautakuntien jäseniä, pääluottamusmiehiä ja keskeisiä viranhaltijoita. Myös kuntalaisia, kaupungin henkilöstöä ja erilaisia sidosryhmiä on kuultu kaupunkistrategian valmistelussa mm. kyselyiden ja tilaisuuksien kautta.

 Uudessa kaupunkistrategiassa määritellään kaupungin visio vuoteen 2020 ja visiota tarkentavat strategiset päämäärät. Päämääriä asetettiin neljästä näkökulmasta: kuntalainen ja hyvinvointi, elinvoima ja kilpailukyky, kaupunkirakenne ja ympäristö sekä sisäinen toiminta ja johtaminen. Tämän valtuustokauden tavoitteet konkretisoidaan talousarviossa asetettavilla vuosittaisilla tavoitetasoilla. Vuoden 2010 tavoitetasot asetetaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä marraskuussa.

 Tampere virtaa -kaupunkistrategian nimi viittaa kaupunkia ympäröiviin vesistöihin, mutta kuvaa osuvasti myös Tampereelle ominaisia tiedon ja luovuuden virtoja.

 Erityisen tervetullutta on se, että kuntayhteistyötä korostetaan seudun kehittämisessä. On tärkeää, että seutua kehitetään yhtenä kokonaisuutena ja kuntalaisten hyvinvointi edellä. Tampere haluaa olla sujuvan elämän suuri kaupunki ja vastuullisesti kehityksen kärjessä. Työttömyyden huima nousu ja taloustilanne ovat haasteita, joista huolehtiminen asettaa raamit strategian tavoitteisiin pyrkimiselle.

 Tampere on ottamassa määrätietoisen ja tulevaisuuteen katsovan otteen myös kaupunkirakenteen kehittämisestä, joukkoliikenneratkaisuista ja energian käytöstä. Ympäristönäkökulma on kattavasti huomioitu strategiassa ja Tampere kuuluu tässä suhteessa edelläkävijöihin myös kansainvälisessä vertailussa.

 Toimivan yritysympäristön luominen nousee strategiassa keskeisesti esille. Se on ainoa tapa turvata työllisyys. Elinkeinopolitiikan on tähdättävä vientivetoisen taloutemme elpymiseen. Tämä on suuri haaste, sillä millään elvytystoimilla on hankala puuttua siihen, että vienti ei vedä. Tampereen seutu kärsii viennin tyrehtymisestä monia muita alueita vakavammin. Keskeistä on, miten aikanaan pääsemme nousuun mukaan. Onkin ennustettu, että Tampereen talous ja sitä kautta verotulot eivät teollisuutemme luonteesta johtuen lähde elpymään heti ensimmäisessä aallossa.

 Strategian uudistaminen on ollut innostavaa työtä, vaikka se ajoittuikin talouden taantuman tunnelmiin. Vaikeita päätöksiä on valtuustossa jouduttu tekemään ja niitä on takuulla vielä edessä. Nimenomaan tänä aikana tarvitaan strategiaa ja päämääriä joihin valtuusto on yhteisesti sitoutunut. Toivottavasti strategian tavoitteissa ollaan valmiita myös pysymään eikä poliittisten irtopisteiden tavoittelu muodostu vastustamattomaksi kiusaukseksi oppositiolle.

 On syytä muistaa, että tärkeintä ei ole strategia itsessään vaan toiminta sen pohjalta! Strategia on kunnianhimoinen, muttei mahdoton. Suurin työ tavoitteiden eteen on vasta edessä. Vaikka kenelläkään ei ole varmaa tietoa siitä, milloin talouden nousu alkaa, on selkeän ja positiivisen strategian pohjalta hyvä käydä toimeen.

Muita kirjoituksia

Instagram