Kannustava ja turvallinen Suomi

1) Työn on palkittava tekijänsä. Yhteiskunnan on kaikin tavoin viestittävä, että ahkeruus kannattaa. Tehdään työhön, ahkeruuteen ja yrittämiseen kannustava verouudistus. Kevennetään erityisesti työn verotusta. Palkasta ja eläkkeestä on jäätävä enemmän käteen. Työ on myös parasta sosiaaliturvaa.

2) Yrittäjyys on Suomen kivijalka. Verouudistus kannustaa yrittäjyyteen ja tukee yritysten kasvua ja erityisesti halua työllistää. Hyvinvointi tehdään työllä. Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja. Yrittäjyyden esteitä ja turhaa byrokratiaa on edelleen poistettava uusien työpaikkojen tieltä.

3) Koulutus kantaa tulevaisuuteen. Laadukas koulutus tarjoaa suomalaisille hyvät eväät pärjätä aktiivisina kansainvälistyvässä maailmassa. Suomi menestyy vain vahvalla osaamisella ja tutkimustiedolla. Vahvistetaan perusopetustamme ja kehitetään määrätietoisesti korkeakoulutusta ja huippututkimusta. Nuorten on päästävä koulutuksen kautta kiinni ammattiin ja työelämään. Suomen pitää olla maa, jossa saa oppia uutta myös työuran aikana. Jatkuvan oppimisen reformi on välttämätön osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

4) Tehdään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Hyvinvoinnin pelastaminen edellyttää kestävää taloudenhoitoa. Lopetetaan tulevien sukupolvien piikkiin velaksi eläminen – olipa kyse ympäristöstä tai taloudesta. Laitetaan rahaa ihmisiin ja hyvinvointiin, ei hallintoon ja byrokratiaan. Nykyaikaistetaan rakenteita ja uudistetaan sosiaaliturva kannustavaksi. Turvataan hyvinvoinnin oikeudenmukainen jakautuminen elämänkaaren eri vaiheisiin. Taataan laadukkaat yksilölliset palvelut ja apua tarvitseville.

5) Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen kannattavat. Nuorten syrjäytyminen on estettävä ja ensimmäinen työpaikka turvattava. Tuetaan työn ja perheen yhteensovittamista huolehtimalla laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja uudistamalla perhevapaat joustavan arjen tueksi. Tehdään Suomesta paras maa lapsille ja perheille.

6) Ikäihmisten arvokas vanhuus ja laadukas hoito on varmistettava. Tarvitaan lisää laadunvalvontaa, sanktiot rikkomuksista sekä riittävästi koulutettuja hoitajia. Isovanhemmuus on nostettava arvoonsa, ja läheisistä huolehtimista helpotettava. Turvataan eläkkeiden ostovoima, jotta eläkeläisillä on varaa pitää itsestään huolta. Se on kansantaloudellisestikin järkevää. Palkansaajan veronkevennykset kuuluvat myös työeläkeläiselle. Eläkeläisten verotus ei saa olla palkansaajan verotusta kireämpää.

7) Turvallisuus on perusoikeus, jonka takaamiseksi eduskunnan on tehtävä yhä lujemmin töitä. Turvallisuus lähtee ihmisten arjen turvallisuudesta. Poliisin on oltava hädän hetkellä nopeasti paikalla. Turvapaikkajärjestelmää on korjattava estämään väärinkäytökset. Seksuaali- ja väkivaltarikosten rangaistuksia on kiristettävä. Monipuolinen varautuminen myös ulkoisiin uhkiin on suomalaisten paras turva. Huolehditaan uskottavasta puolustuskyvystä niin, että saamme elää rauhassa.

8) Vastuu ilmastosta ja luonnon monimuotoisuudesta. Tehdään kestäviä energiaratkaisuja ja parannetaan vesistöjemme tilaa. Panostetaan uuteen ympäristöteknologiaan, ja hyödymme sen työllistävistä vaikutuksista ja suurista mahdollisuuksista Suomelle. Kaveria ei jätetä – ei myöskään eläinystävää.

9) Ihmisten liikkumisesta on tehtävä sujuvaa. Aion jatkaa Pirkanmaan liikenneyhteyksien edunvalvontaa. Tarvitsemme toimivaa tieverkostoa ja kansainvälisiä lentoyhteyksiä. Laitetaan takkuileva raideliikenne kuntoon ja toteutetaan alle tunnin juna Tampereelta Helsinkiin.

10) Kulttuuri ja liikunta luovat elinvoimaa. Luovuuden esiin kaivaminen ja virikkeellisen yhteiskunnan rakentaminen on henkisen hyvinvoinnin perusta. Liikunta- ja vapaaehtoistyöhön sijoitettu euro maksaa itsensä monin verroin takaisin. Kulttuuri, liikunta ja harrastusmahdollisuudet kuuluvat kaiken ikäisille.

11) Kuunnellaan ihmisiä ja perheitä. Arjen sujuvuus ja valinnan mahdollisuuksien luominen on tärkein tavoitteemme. Otetaan ihmisten kuuleminen heidän arkipäivän asioissaan politiikan ohjenuoraksi. Jokainen on oman arkensa asiantuntija.

12) Moderni ja vastuullinen työote eduskunnassa. Puhutaan totta ja herätetään toivo. Tarvitsemme tosiasioiden tunnustamista ja rohkeutta asettaa tavoitteita. Kansanedustajuus on ammattityötä, joka vaatii erityisosaamista ja kykyä yhteistyöhön. Tarvitsemme eduskuntaan tulevaisuuteen katsovia suoraselkäisiä päättäjiä, joilla on kykyä ja tahtoa laittaa Pirkanmaan ja Suomen asiat kuntoon. Tekojen aika on nyt.

 

Tule kanssani matkalle kohti paremmin voivaa Suomea!