Kansanedustajuus on ammattityötä

Uusi tuntijako tukee mahdollisuuksia yksilölliseen kasvuun

Tänään sinetöity peruskoulun uusi tuntijako vahvistaa oppilaiden tiedollisen osaamisen lisäksi luovuutta ja omatoimisuutta. Keväällä julkistettuun tuntijakoa pohtineen työryhmän esitykseen saatiin nyt aikaan merkittäviä parannuksia, joiden tarpeesta aiemmin kirjoitin.

Liikuntaan saatiin lisätunteja ja kunnille säädetään velvoite tarjota A2-kieltä. Perusopetuksen minimituntimäärän nosto lisää oppilaiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia saada opetusta kotikunnasta riippumatta. Myös aikeissa kaventaa valinnaisuutta tehtiin pieni korjausliike verrattuna työryhmän esitykseen.

Uusi tuntijako lisää taito- ja taideaineiden opetusta, mikä vahvistaa luovuutta, itseilmaisua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Erityisesti liikunnan kahden vuosiviikkotunnin lisäys on merkittävä parannus. Lasten ja nuorten liikuntatottumuksissa on havaittu viime aikoina hälyttäviä merkkejä. Hyvin vähän tai ei lainkaan liikkuvien lasten ja nuorten määrä on jatkuvasti kasvanut. On tärkeää, että koulu osaltaan kannustaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen.

Suomalaisten koululaisten kielivalinnat ovat yksipuolistuneet huolestuttavasti. Tuntijakouudistuksen myötä kunnille säädetään velvoite tarjota A2- kieltä. Monipuolisen kielivalikoiman turvaaminen on oikea suunta. Kielitaidon merkitys työelämässä kasvaa koko ajan.

Oppilaiden yhdenvertaisuuden kannalta erityisen tärkeää on perusopetuksen minimituntimäärän kohottaminen kolmella vuosiviikkotunnilla. Alun perin työryhmän esitys ei vastannut eriarvoistumiskehitykseen, joka on ollut havaittavissa eri kuntien välillä peruskoulun tuntimäärissä. Kolmannes kunnista tarjoaa oppilailleen vain minimituntimäärän opetusta. Eniten ja vähiten opetustunteja antavien kuntien välinen ero on nyt suuri. Uudistukseen sisältyvä minimituntimäärän korottaminen lisää yhdenvertaista oikeutta perusopetukseen.

Mahdollisuuksien tasa-arvolle rakentuvan peruskoulumme kantava ajatus on tukea jokaisen oppilaan yksilöllisiä vahvuuksia. Oppilaan ”oman jutun” löytäminen peruskoulussa ehkäisee syrjäytymistä, sujuvoittaa jatko-opintoihin hakeutumista ja pidentää työuria alkupäästä. Olen tyytyväinen siihen, että korjausliike saatiin tehtyä myös sen suhteen, että valinnaisuuteen ei tuntijakoa uudistettaessa kajota niin paljon kuin työryhmä alun perin esitti. Valinnaisiin oppiaineisiin kohdennettavasta kolmen vuosiviikkotunnin lisäyksestä vähimmäistuntimäärään on tarkoitus päättää keväällä 2013.

Muita kirjoituksia

Instagram