Kansanedustajuus on ammattityötä

Työ on parasta sosiaaliturvaa

Työ on enemmän kuin vain toimeentuloa. Työ kohottaa yksilön omanarvontuntoa ja liittää työkavereiden muodostamaan yhteisöön ja osaksi yhteiskuntaa. Parhaimmillaan työ tuo keskeistä sisältöä elämään. Työ on myös parasta sosiaaliturvaa.

Työn pitää aina kannattaa myös taloudellisesti. Yhteiskunta, jossa toimettomuudesta maksetaan paremmin kuin työstä, ei ole kestävällä pohjalla. Meillä on vielä paljon tehtävää työn ja yrittämisen kannustavuuden parantamiseksi.

Hallitus on tarttunut sosiaaliturvan kehittämiseen purkamalla lyhytkestoisen työn, osa-aikatyön ja pienipalkkaisen työn vastaanottamisen kannustinloukkuja. Käyttöön otettavan työttömyystuen suojaosuuden ansiosta työtön voi jatkossa tienata suojaosuuden verran menettämättä heti tukiaan. Työttömyysturvan osalta suojaosa on 300 euroa ja asumistuen osalta 400 euroa kuukaudessa.

Tarvitsemme keinoja, joilla voidaan työllistää myös henkilöitä, joiden työn tuottavuus jää alle TESin palkkatason. Tämä on mahdollista toteuttaa sovittamalla sosiaaliturvaa ja palkkatuloa yhteen. Esimerkki tästä on juuri hallituksen tekemä päätös, joka mahdollistaa työttömälle 300 euron suojaosuuden.

Ihmisellä on oikeus tehdä työtä voimavarojensa mukaan. On hienoa, että osatyökykyiset on vihdoin ministeri Paula Risikon toimesta nostettu keskusteluun.

Uudistuksia kohti kannustavampaa sosiaaliturvaa on jatkettava. Kyse on siitä, jatkammeko nykyistä linjaa, jossa järjestelmä mahdollistaa passivoitumisen ja syrjäytymisen vai muutammeko järjestelmää siten, että kaikki ovat osallisia toimintakykynsä mukaan. Tavoitteena pitää olla palvelujärjestelmän yksinkertaistaminen.

On tarpeen pohtia pitääkö työkykyiselle ihmiselle ylipäänsä maksaa vastikkeetonta sosiaaliturvaa. On oikein, että osallistuminen ja osallistumattomuus näkyvät sosiaaliturvan määrässä.

Osallistavalla toiminnalla on merkittävä toimintakykyä ja mielenvirkeyttä ylläpitävä vaikutus. Työttömien osallisuuden ja mahdollisimman varhaisen aktivoinnin sekä tuen vastikkeellisuuden astetta on lisättävä. Perimmäisenä tavoitteena on tietenkin oltava palkkatyö ja aitojen työpaikkojen luominen.

Aitojen työpaikkojen luomiseksi haluamme myös kannustaa suomalaisten yritteliäisyyttä. Samalla on pidettävä huoli yrittäjien sosiaaliturvan parantamisesta. Yrittäjäksi ryhtyvää ihmistä ei voida rangaista pudottamalla hänet sosiaaliturvan piiristä vaan pikemminkin palkita siitä riskistä, jonka hän ottaa itsensä elättämiseksi ja mahdollisesti muidenkin työllistämiseksi.

Toimettomuus on usein erityisen kohtalokasta nuorella iällä. Nuorisotakuun tavoitteita pitääkin edistää myös kannustavan ja vastikkeellisen sosiaaliturvan keinoin. Nuorisotakuun tärkeä idea voi toteutua kunnolla vasta, kun työ tai kouluttautuminen on nuorelle aina myös taloudellisesti tuilla elämistä kannattavampi vaihtoehto.

Lähtökohtana on, että terve ihminen tekee työtä. Muunlaiseen yhteiskuntaan meillä ei ole varaa. Työ tarvitsee tekijäänsä ja me tarvitsemme työtä.

Muita kirjoituksia

Instagram