Kansanedustajuus on ammattityötä

TIO

Valtuusto päättää Tampereen tietotekniikkapalvelukeskuksen (TIO)kilpailuttamisesta huomenna. Kannatan kilpailuttamista.

TIO ja sen henkilöstö toimivat nyt hyvin, sitä ei kukaan ole kieltänyt. Kaupungin tietotekniikan on ehdottomasti toimittava moitteettomasti ja oltava ajan tasalla myös tulevaisuudessa. Toisaalta myös TIO:n työntekijät ansaitsevat kunnon mahdollisuudet kehittää omia taitojaan uuden ajanmukaisen työnantajan palveluksessa.

Olennaista asiassa on, että nykymallilla TIO voisi toimia enää vain vähän aikaa. Syynä tähän on lakimuutos, joka on tulossa pian eduskunnan käsittelyyn. Hallitus esittää muutoksia kuntien liikelaitosten asemaan. Liikelaitoksella on kilpailua vääristävä etulyöntiasema markkinoilla toimiviin yrityksiin nähden ja siksi myös EU määrää, ettei liikelaitos voi myydä kuin 10 prosenttia palveluistaan ulkopuolisille. Tällä hetkellä TIO myy ulos 40 prosenttia. Toiminnan supistaminen, yt-neuvottelut ja väen vähentäminen olisivat siis edessä.

TIO pärjää vielä toistaiseksi ja siksi siitä luopuminen hyvään hintaan on taloudellisesti järkevää juuri nyt. Ala kehittyy huimaa vauhtia ja sen myötä myös huipputekijöiden palkat. TIO tarvitsisi tulevaisuudessa käyttöönsä alan huippuosaajia, joista on nyt jo työmarkkinoilla pulaa. Julkinen työnantaja ei voi olla palkkajohtaja ja TIO:ssa maksetaankin yksityiseen sektoriin verrattuna matalampia palkkoja. On selvää, ettei TIO ole kilpailukykyinen työnantaja ainakaan enää muutaman kymmenen vuoden päästä. Mutta ei siitä silloin myöskään enää hyvää myyntihintaa saada. Miksi siis odottaa?

Monet ovat peränneet tarkkoja lukuja, mutta sanomattakin on selvää, ettei julkisuuteen voida kertoa paljonko kaupungin pitäisi saada TIO:sta kauppahintaa. Selvää kuitenkin on, että pitkällä tähtäimellä puhutaan erittäin merkittävistä säästöistä. Liikkeenluovutus toteutetaan vain, jos siitä saadaan säästöä kaupungille.

Keskusteluissa usein unohtuu, että nyt ei ole kyse tietohallinnon ulkoistamisesta. Strategisesti tärkeä tietohallinto säilyy kaupungin omistuksessa myös tulevaisuudessa. Siihen ei olla koskemassa. Tietotekniikka sen sijaan ei ole kaupungin ydintoimintaa. TIO:n kohdalla kyse on siis palveluista, joilla on olemassa toimivat markkinat. Tietotekniikkapalveluiden ostoon ollaan monissa kaupungeissa jo ryhdytty tai ryhtymässä.

Tampere haluaa olla edelläkävijä. Monessa asiassa me jo olemmekin. Rakenteiden uudistaminen on edellytys kuntatalouden pelastamiselle. TIO:n palveluiden kilpailuttaminen on askel eteenpäin tällä tiellä.

Muita kirjoituksia

Instagram