Tehtävänä Tampere!

Minun Tampereeni on työntekoon ja yrittämiseen kannustava viihtyisä ja turvallinen kaupunki. Tekevän Suomen keskus ja Suomen paras paikka asua.

Tampere turvaa asukkailleen laadukkaat palvelut, mahdollisuuden omannäköiseen asumiseen sekä turvallisen lapsuuden ja arvokkaan vanhuuden. Laadukas ja yksilöllinen koulutus nähdään menestyksemme kivijalkana, josta on jatkuvasti pidettävä huolta. Ongelmiin, kuten kiusaamiseen, mielenterveyden häiriöihin, huumehaittoihin ja yksinäisyyteen, puututaan jämäkästi.

Yrityksille Tampere on paras paikka toimia ja työllistää. Hyvinvoiva elinkeinoelämä synnyttää työpaikkoja ja mahdollisuuden koulutusta vastaavaan työhön. Opiskelijoihin ja osaamiseen panostetaan tulevaisuuden voimavarana.

Ympäristönäkökulma huomioidaan Tampereen päätöksenteossa järkivihreällä tavalla. Lähiluonto ja lähiliikunta ovat arvossaan.

Liikenne on kaikille sujuvaa ja kaupunkia kehitetään rohkeasti historiaa kunnioittaen. Kaupungin keskusta on elävä.

Kulttuuri ja liikunta luovat elinvoimaa Tampereelle. Kaupunkilaisten erilaisia harrastusmuotoja tuetaan ja mahdollistetaan monipuolisesti. Seura- ja yhdistystoiminta on aktiivista.

Kaupunkilaisten kuuleminen arkipäivän asioissa on politiikan ohjenuorana. Ihmisille tarjotaan aitoja valinnanmahdollisuuksia arkensa järjestämiseen kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Jotta tämä visio Tampereesta on tulevaisuudessa totta, tarvitaan tekoja. Tarvitsen Sinut mukaan tekemään tulevaisuuden Tamperetta!