Kansanedustajuus on ammattityötä

Lottien työ loi pohjan menestyksekkäälle maanpuolustustoiminnalle

Pirkanmaan lottaperinneyhdistyksen puheenjohtajana minulla oli maanantaina suuri ilo ja kunnia avata Lotta Svärd 100 -näyttely Tampereen Suomalaisella Klubilla. Vietämme juhlavuotta, kun Lotta Svärd -järjestön perustamisesta tuli tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta.

Itsenäisen Suomen rakentamisessa ja puolustamisessa lottien panos on ollut mittaamattoman arvokas. Lotat ansaitsevat vahvan arvostuksen muiden sotiemme veteraanien tapaan.

Lottajärjestö oli naisten vapaaehtoinen, aseeton maanpuolustusjärjestö, joka toimi vuosina 1921-1944. Jäseniä oli enimmillään noin 240 000, joista 8–17 -vuotiaita pikkulottia lähes 50 000.

Rauhan aikana yksi lottajärjestön tärkeimmistä tavoitteista oli tarjota koulutusta jäsenilleen. Koulutuksen avulla lottajärjestö onnistui luomaan organisaation, jolla oli toimintavalmiudet sota-ajan poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Valtakunnallisesti lottien työ loi pohjan menestyksekkäälle maanpuolustustoiminnalle ja mahdollisti arviolta jopa 100 000 lisämiehen vapautumisen rintamalle.

Pirkanmaan Lottaperinne ry on perustettu pirkanmaalaisten lottien toivomuksesta vuonna 2009. Yhdistyksemme tehtävä on säilyttää lottien muisto ja henkinen perintö. Se näkyy myös juhlavuoden toiminnassa, jota rajoitusten poistuttua pääsemme viimein myös kasvotusten toteuttamaan.

Yhdistyksemme toiminnan alati ajankohtainen tarkoitus on myös kasvattaa maanpuolustustahtoa ja levittää maanpuolustustietoutta sekä kehittää naisten valmiuksia selviytyä poikkeusoloissa.

Lotat ja pikkulotat ovat yhdistyksemme kunnioitettuja jäseniä, joille muun muassa järjestämme kuntoutusta. On meidän vuoromme huolehtia, kiittää ja kertoa.

Veteraanit toivovat, ettei heidän perintöään unohdettaisi silloinkaan, kun he itse eivät ole enää siitä kertomassa ja seuraaville polville välittämässä. Vastauksemme ja lupauksemme heille on perinnetyö.

On tärkeää varmistaa, että nykyisillä ja tulevilla sukupolvilla on tarpeeksi tietoa siitä, miten, miksi ja millaisin uhrauksin itsenäistä ja vapaata Suomea on puolustettu ja miksi sitä kannattaa yhä puolustaa.

Merkkivuoden näyttely tarjoaa kiehtovan ikkunan lottajärjestön työhön. Kannustan poikkeamaan!

Muita kirjoituksia

Instagram