Kansanedustajuus on ammattityötä

Koulutus on keskeinen valinta Suomelle

Koulutuksesta ei saa enää säästää. Osaamisen kääntäminen uuteen nousuun on Kokoomuksen keskeinen hallitusohjelmatavoite.

Perheen mahdollisuus valita lapselle koulu on säilytettävä. Meidän on huolehdittava siitä, että lähikoulu on aina maailman paras koulu. Se vaatii riittäviä resursseja.

Suomi on nostettava maailman osaavimmaksi kansaksi. Peruskoulumme ja toisen asteen koulutuksemme kaipaavat loikkaa tulevaisuuteen. Ne ovat perusta, jonka päälle huippuosaamista ja tutkimusta rakennetaan. Uudistuminen on edellytys menestymiselle.

Tietotulvan keskellä oppiminen muuttuu. Opetuksessa painottuvat ajattelun, ongelmanratkaisutaitojen ja oppiaineiden rajat ylittävän tiedon oppiminen sekä yhteistyö- ja kommunikaatiovalmiuksien omaksuminen. Tieto- ja viestintätekniikka on myös hyödynnettävä paremmin eri aineiden opetuksessa.

Valinnaisuutta on lisättävä, jotta jokaisen on mahdollista löytää ja kehittää vahvuuksiaan. Yksilöllisyys on huomioitava, jotta sekä lahjakkaat että heikommat oppilaat saavat tarvitsemansa tuen. Koulutetut opetusalan ammattilaiset ovat ratkaisevassa asemassa, jotta nuoret kokevat oppimisen innostavaksi.

Kaikki nuoret eivät viihdy koulunpenkillä vaan oppivat paremmin tekemällä. Oppilaitosmuotoisen opiskelun ja oppisopimuskoulutuksen rinnalle tarvitaan työssäoppimista painottava koulutussopimus.

Työelämään nyt astuvat nuoret voivat päätyä tekemään kaksi tai kolme erilaista uraa. Oppimisen on oltava elinikäistä.

Uudistumisen on ulotuttava myös korkeakouluihimme. Viime hallituskaudella toteutettu yliopistouudistus lisäsi yliopistojen autonomiaa ja mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. Tiivis yritysyhteistyö ja tutkimuksessa erikoistuminen ovat uuden ajan korkeakoulujen vahvuuksia.

Tavoitteenamme on toteuttaa uusi yliopistouudistus opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamiseksi sekä opiskelijoiden työllistymisen vahvistamiseksi. Yliopistojen kansainvälisyyttä on myös vahvistettava yhteistyötä ja henkilövaihtoa lisäämällä.

Suomen korkean osaamisen myymiseksi koulutusviennin esteet on purettava ja EU/ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen kerääminen mahdollistettava.

Tampereen korkeakoulut selvittävät yhteistyön tiivistämistä T3-hankkeella. Tavoitteena on oltava se, että tulevaisuudessa maailmalla tiedetään laadukkaan koulutuksen asuvan Tampereella.

Yliopistot ovat maakuntien osaamisen keskuksia, joiden menestys hyödyttää koko alueen menestystä. Yliopistojen varainkeruun helpottamiseksi yksityishenkilöille on säädettävä verovähennysoikeus tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseksi tehdyistä lahjoituksista.

Osaamisen kääntäminen nousuun ei ole vaihtoehto vaan välttämättömyys, jotta Suomi menestyy kilpailussa ja jotta Suomeen syntyy uutta työtä.

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 25.2.2015

Muita kirjoituksia

Instagram