Kansanedustajuus on ammattityötä

Kansainvälistymään

Allianssin EU-vaalipaneelin aiheena Helsingissä oli tänään kansainväliset koulutusmarkkinat. EU:lla ei ole varsinaista valtaa Suomen koulutuspolitiikkaan. Silti kansainvälinen ulottuvuus ja EU:n vaikutus on vahvasti läsnä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tätä kehitystä on vahvistettava, sillä työelämä joka tapauksessa kansainvälistyy entisestään.

Olen opiskellut Englannissa ja ollut töissä Ranskassa. Omasta kokemuksesta tiedän, että EU:n ansiosta Erasmus -vaihto toimii korkeakouluissa hyvin ja toiseen jäsenmaahan on vaivatonta lähteä töihin. EU-jäsenyys on tuonut elämäämme paljon lisää vapautta. EU on mahdollistaja.

Meillä suomalaisilla on kuitenkin varaa vielä kansainvälistyä. Ketään ei voi pakottaa kansainvälistymään, mutta meidän on kaikin tavoin luotava siihen mahdollisuuksia ja kannustimia. Tässä vieraiden kieltenopiskelu on avainasemassa.

Ulkomailla suoritettavat opinnot on voitava täysimääräisenä lukea hyväksi suomalaiseen tutkintoon.  Ja tutkintojen vastaavuutta ja kelpoisuutta eri jäsenmaiden välillä on parannettava. Vain näin voimme toteuttaa opiskelijoiden ja työvoiman vapaata liikkuvuutta käytännössä.

Kaikkien elämäntilanne ei salli opiskelijavaihtoon lähtemistä. Siksi myös ns. kotikansainvälistyminen on tärkeää. Sitä voidaan lisätä mm. vieraiden kielten tarjontaa parantamalla, opettajavaihdon lisäämisellä ja eri kulttuurien tuntemuksen sisällyttämisellä opintoihin.

Esimerkiksi perheellisten opiskelijoiden kansainvälistymistä voisi helpottaa, jos tarjolla olisi myös lyhyempiä muutaman viikon kansainvälistymisjaksoja toisessa maassa. Näin olisi mahdollista saada työelämän kannalta tärkeää kansainvälistä kokemusta, vaikka ei olisi halua tai mahdollisuutta lähteä ulkomaille pidemmäksi aikaa.

Haluaisin nähdä Erasmus -vaihdon kaltaisen järjestelmän myös lukioissa ja ammattikouluissa, joista ei tällä hetkellä ole yhtä vaivatonta lähteä vaihtoon toiseen EU-maahan kuin korkea-asteelta.

Illalla oli vuorossa Valkeakoski, jossa komeana kokoontumispaikkana toimi Kanavanrannassa oleva Myllysaaren museo ja siellä Jalkapallomuseo. Museossa on esillä kattava kokoelma suomalaisen jalkapallon yli satavuotista historiaa. Mahtava määrä vaaleista innostunutta porukkaa paikalla.

Muita kirjoituksia

Instagram