Moderni ja asiakeskeinen työote

Kansanedustajuus on ammattityötä. Työotteeni on moderni ja raikas mutta ammattimainen ja asiakeskeinen. Minulla on sisäinen palo muuttaa maailmaa. Innostus vaikuttaa yhteiskuntaan syntyy välittämisen tunnosta.

Kansanedustajuus on erityisosaamista vaativaa ammattityötä. Pelkät puheet eivät riitä. Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja vaikuttaa niin, että puhetta seuraavat teot.

Tunnen eduskuntatyön mahdollisuudet. Tiedän päätöksenteon polut ja reitit. Tuloksia saadaan määrätietoisella, rehellisellä ja ahkeralla ammattityöllä. Näen myös kauemmas tulevaan. Sitoutuminen, asioihin perehtyminen ja käytännön oppiminen vahvistavat.

Koulutuksessani, työssäni ja luottamustoimissani on hankkinut ammattitaitoa vaikuttaa. Työni eduskunnassa opettaa joka päivä lisää politiikasta, joka mielestäni on ihmisten arjen kuuntelemista ja kykyä työskennellä heidän puolestaan. Se on myös tulevaisuuden tekemistä.

Kansanedustajan ammatissa ensisijaista on taito vaikuttaa. Eduskunnassa tarvitaan lujaa tahtoa ja vahvaa osaamista. Vaikuttamistyöni perustana ovat arvot, ihmisten kuunteleminen ja perusteellinen asioihin perehtyminen.

Kaiken minkä teen, tahdon tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Kun on töissä suomalaisilla, on työ tehtävä paremmin kuin sen itselleen tekisi.

Suomalaisen hyvinvoinnin pelastaminen on suuri tehtävä. Turvallinen lapsuus, elämään evästävä koulutus, työllisyys ja onnellinen perhe-elämä sekä turvattu vanhuus ovat yhteisiä tavoitteitamme, joiden eteen kannattaa ponnistella. Käärin jokaisena työpäivänä hihat turvallisen arjen ja paremman huomisen puolesta.

Laita minut töihin puolestasi!

 

Kannustava ja Turvallinen Suomi

Uskon kannustavaan Suomeen, jossa hyvinvointi tehdään ahkeralla työllä. Työnteosta, yrittämisestä ja ihmisten työllistämisestä on tehtävä nykyistä kannattavampaa.

Sivistys ja osaaminen ovat Suomen menestyksen perusta.

Tulevien sukupolvien piikkiin velaksi eläminen on lopetettava – olipa kyse taloudenpidosta tai ympäristöstä.

Elämme maassa, jolla on valtavasti mahdollisuuksia. Meillä on erityisosaamista ja koulutettuja tekijöitä. Meillä on edelleen vastuuntuntoisia ja välittäviä ihmisiä. Lopetetaan marinat ja näköalattomuus. Herätetään toivo! Päästetään osaajat tekemään, yrittämään ja luomaan uutta. Kannustetaan ihmisiä toimeliaisuuteen. Meillä on huipputeknologiaa, ympäristöosaamista, muotoilua ja koulutusta. Kannustetaan ideoita, kannustetaan luovuutta.

Pidetään Suomi maailman turvallisimpana maana. Tehdään siitä innostunut, kehittyvä ja menestyvä maa. Nyt on tekojen aika.

Lue lisää tavoitteistani.