Kansanedustajuus on ammattityötä

Hallitusohjelma

Eduskunnassa käydään parhaillaan keskustelua uudesta hallitusohjelmasta. Itse kävin hetki sitten ensimmäistä kertaa eduskunnan pöntössä puhumassa. Jännittävä kokemus!

Uusi hallitusohjelma ansaitsee kiitokset erityisesti siitä, että hallitus on ottanut julkisen talouden kestävyysvajeen tosissaan. Hallitus on sitoutunut tasapainottamaan talouden ja pitämään Suomen luottoluokituksen parhaalla mahdollisella tasolla. Kukaan vastuullinen päättäjä ei voi antaa Suomen luisua Kreikan tielle. Kun talous on terveellä pohjalla ja ihmisillä työpaikkoja, meillä on varaa sekä huolehtia heikoimmassa asemassa olevista että rakentaa uudistuvaa tulevaisuuden Suomea lukuisten hallitusohjelman erinomaisten kirjausten mukaisesti.

Elämme taloudellisesti epävarmoja aikoja. On tärkeää, että hallitus ei rakenna pelkkien ruusuisten odotusten varaan. Kokoomuslaisen talouskurin avulla on varmistettu, että hyvinvointi saadaan kestävälle pohjalle. Hallitusohjelmaan kirjattu niin sanottu talouden perälautakirjaus varmistaa sen, että nyt kirjattujen sopeutustoimien riittävyyttä tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa ryhdytään lisätoimenpiteisiin, jotka varmistavat valtiontalouden tasapainotuksen jatkumisen.

Myös talouskasvun ja työnteon tärkeys on nyt ymmärretty laajasti. Jos koko yhteiskunta muodikkaasti downshiftaa ja toimii vajaateholla, on turha vaatia lisää rahaa vaikkapa lapsiperheille, vanhustenhuoltoon tai koulutukseen. Varoja palvelujen tuottamiseen saadaan vain työstä ja kannattavasta yritystoiminnasta. Siksi työntekoon ja yrittämiseen kannustavia elementtejä on vaalittava ja kannustavuutta myös parannettava taloudellisesti vaikeinakin aikoina. Ansiotuloverotusta korottamalla kansalaisten toimeliaisuus ja ostovoima heikkenee, mikä puolestaan heikentää talouskasvua. Siksi hallitusohjelman mukainen kulutuksen verottaminen on oikea suunta.

On katsottava tulevaisuuteen. Suomen huoltosuhde laskee EU:n heikoimmaksi vuoteen 2020 mennessä – eli huollettavia on yhä enemmän suhteessa työssäkäyviin. Enemmän tuottavaa työtä ja aitoja työpaikkoja on ainoa tie siihen, että hyvinvointi voidaan turvata kestävästi kuormittamatta kohtuuttomalla velka- ja verotaakalla nykyisiä ja erityisesti tulevia työtätekeviä sukupolvia.

Ohjelma tarjoilee kaivattuja merkittäviä rakenneuudistuksia, välittämistä heikompiosaisista, sekä runsaasti Suomen kilpailukykyä parantavia toimia. Hallitusohjelman kohokohdaksi saattaa hyvinkin nousta kuntauudistus, joka toteutuessaan on historiallinen edistysloikka. Toimivien ja laadukkaiden julkisten palveluiden edellytyksenä ovat vahvat kunnat, jotka pystyvät palveluvastuun harteillaan kantamaan. Siksi on tärkeää, että uusi hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on elinvoimainen kuntarakenne. Yksistään kuntauudistuksen toteutumisella saadaan kestävyysvajetta kurottua umpeen miljardiluokan summilla. Olen tyytyväinen siihen, että uuden hallituksen linjaukset ovat myös hyvin lähellä kevättalvella hyväksyttyä kokoomuksen kuntapoliittista ohjelmaa.

Tänään eduskuntapuheessani annoin vahvan tukeni pääministeri Kataisen vastuunkantajien hallitukselle ja kuuden puolueen yhteiselle hallitusohjelmalle. Tehdään se mikä vaaditaan, jotta Suomi on jatkossakin avoin, vastuullinen ja välittävä hyvinvointiyhteiskunta.

Muita kirjoituksia

Instagram