Tolkkua ja Sydäntä

Kansanedustajana ja Pirkanmaan maakuntavaltuuston puheenjohta­jana tahdon käyttää osaamiseni pirkanmaalaisten tulevaisuuden hy­vinvointipalveluiden rakentamiseen. Äitinä ja ikääntyvien vanhempien tyttärenä myös palveluiden käyttäjän näkökulma on tullut tutuksi.

Toimiva hoiva ja turva tarvitsevat enemmän järkeä ja sydäntä kuin poliittista byrokratiaa.

Aluevaaleissa on kyse terveydestä, turvallisuudesta ja talo­udesta. Niin isoista asioista, että päättäjiltä vaaditaan paitsi sydäntä myös tolkkua ja osaamista. Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja vaikuttaa niin, että puhetta seuraavat teot.

Pirkanmaan maakunnan tuntemus ja suora yhteys hyvinvointi­alueelta eduskuntaan ovat tarpeen, jotta voi tehokkaasti vai­kuttaa. Innostukseni vaikuttaa syntyy välittämisen tunnosta.

Toivoa on. Tekoja tarvitaan.

Uusissa aluevaltuustoissa ratkaistaan terveydenhuoltomme, vanhusten ja lapsiperheiden pal­velujen, mielenterveyspalvelujen ja pelastusalan tulevaisuus. Hallitus on luonut vasta hallinto­mallin – nyt on aika uudistaa ja pelastaa ihmisten palvelut.

Suurena huolena on se, miten rahat saadaan riittämään, kun sote-malli päinvastoin kasvattaa kustannuksia. Velaksi eläminen tulevien sukupolvien kustannuksella tai verojen loputon ko­rottaminen eivät ole vaihtoehtoja.

Kotiseutuni ja sen ihmisten palvelujen puolesta koen tärkeäksi olla mukana ensimmäisissä aluevaa­leissa. Lähden vaikuttamaan sen puolesta, että jokainen saa apua arjessa ja elämässä silloin, kun sitä tarvitsee, eikä hoitoonpääsy Pirkanmaalla ole kiinni asuinpaikasta tai lompakon paksuudesta.

Uskon, että kokemuksestani ja osaamisestani on hyötyä ihmisten palvelujen pelastamisessa ja parantamisessa.

Kun on töissä pirkanmaalaisilla, on työ hoidettava paremmin kuin sen itselleen tekisi.

Terveen ja turvallisen Pirkanmaan puolesta:

• Nopeasti hoitoon ja parempi pääsy palveluihin.

• Vastuullinen taloudenpito. Ei maakuntaverolle.

• Hyvinvoiva henkilöstö.

• Ongelmien ennaltaehkäisy.

• Arjen turvallisuus.

Pirkanmaalaisten kuuleminen palveluiden paranta­misessa on päätöksenteon ohjenuorana. Ihmisille on tarjottava aitoja valinnanmahdollisuuksia arkensa järjestämiseen kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Lue lisää blogista: Mistä aluevaalissa on kyse?