SOFIAN MATKASSA — EDUSKUNTAVIESTI

KORONAVIRUS JA POIKKEUSOLOT

Tiukassa paikassa me suomalaiset olemme parhaimmillamme. Aina, kun sille on ollut tarve, olemme kyenneet jättämään erimielisyydet taakse ja toimimaan yhdessä. Selviämme koronaviruksen aiheuttamasta kriisistä vain toimimalla yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Tämä henki on näkynyt kuluneella viikolla myös eduskunnassa.

Suomi on poikkeusoloissa. Hallitus otti viimein järeät toimet käyttöön koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Tuen toimia ja valmiuslain käyttöönottoa. Nyt on ensisijaista suojata erityisesti riskiryhmiin lukeutuvia suomalaisia tartunnalta. Annettuja ohjeita on tärkeää noudattaa, jotta terveydenhuoltomme kantokyky kestää.

Ikävä kyllä nykyisiä rajaustoimia ja vahvoja suosituksia ei ole kaikkialla noudatettu niin tarkasti kuin olisi syytä. Pidän tarpeellisena ja todennäköisenä, että hallitus joutuu rajaamaan suomalaisten elämää vielä nykyistä järeämmilläkin keinoilla.

Nyt vaaditaan nopeutta ja määrätietoista toimintaa. Päivienkin viivyttely maksaa ihmishenkiä. Koronaa vastaan on otettava käyttöön uusia keinoja. On tehtävä mieluummin enemmän ja aikaisin kuin liian vähän ja liian myöhään.

Ei-kriittisiä kauppoja ja palveluita on suljettava ja ihmisten liikkumista rajoitettava hallituksen määräyksellä välittömästi. Toimet, jotka joka tapauksessa joudutaan tekemään, kannattaa mieluummin tehdä enemmin kuin myöhemmin.

Meillä jokaisella on velvollisuus ja vastuu hidastaa taudin leviämistä ja suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvia omalla toiminnallamme. Noudatetaan ohjeita, pidetään käsihygieniasta huolta, eikä altisteta muita.

Olen suurella lämmöllä seurannut vaikeassa paikassa ilmentyvää suomalaisten auttamishalua ja huolenpitoa. Tarjoukset käydä riskiryhmiin kuuluvien puolesta kaupassa ja muu ”naapuriapu” ovat juuri sellaista yhteisöllisyyttä, jota nyt tarvitsemme.

Suuri kiitos kuuluu myös yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeille ammattiryhmille. Esimerkiksi opettajat ovat vaativassa tilanteessa tehneet hienoa työtä ja nopeasti ottaneet käyttöön uusia toimintatapoja etäopetuksen järjestämiseksi. Ilman terveydenhuollon ammattilaisten sekä apteekkien, varhaiskasvatuksen, ruokakauppojen ja monien muiden alojen työntekijöiden panosta epidemian hidastaminen ei ole mahdollista.

Hallituksen viestintä koulujen osalta on ollut valitettavan poukkoilevaa. Lasta ei pidä laittaa kouluun, jos lapsi suinkin voi opiskella etänä. Eli vie 1-3 luokkalainen kouluun vain silloin, jos se on aivan pakollista työssäkäynnin kannalta. Ei kuormiteta opettajia tai kouluja yhtään enempää kuin on tarpeen, jotta epidemia ei laajenisi.

Tasavallan presidenttiä mukaillen, otetaan fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä. Esimerkiksi iäkkäille sukulaisille ja ystäville kannattaa nyt soittaa. Yli 70-vuotiaita ei olla sulkemassa suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle, vaan toimenpiteillä pyritään suojaamaan ja pitämään heidät terveinä ja sitä kautta mukana yhteiskunnan toiminnassa. Kuntien on viimekädessä huolehdittava kotikaranteeniin määrättyjen auttamisesta välttämättömissä askareissa.

Taloudessa edessä vaikeat ajat

Terveyttä ja henkeä turvaavat toimet ovat nyt etusijalla, mutta myös taloudessa on edessä raskaat ajat. Tilanne vaati meiltä kaikilta venymistä. Eniten joutuvat kuitenkin venymään ne, joilla työt ovat loppuneet kuin seinään.

Kysynnän hiipuminen ja rajoitukset ovat käytännössä sulkeneet monet palvelualan yritykset kokonaan. Asiakkaat ovat hävinneet, mutta palkat, vuokrat ja lainanlyhennykset juoksevat. Terveitä yrityksiä ei saa päästää kaatumaan ja työpaikkoja häviämään koronakriisin vuoksi.

Kannan huolta epävarmuuden keskellä elävistä yrittäjistä sekä yritysten työntekijöistä, jotka pelkäävät työpaikkojensa ja toimeentulonsa puolesta. Vaikka terveys onkin juuri nyt etusijalla, on yritysten selviäminen ja työpaikkojen säilyttäminen kriisin yli tärkeää. Poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia toimia. Kokoomus on tukenut hallituksen taloustoimia tarjoamalla omat ehdotuksensa, joilla yritykset ja työpaikat voidaan pelastaa.

Finnverassa, jonka hallintoneuvoston puheenjohtajana toimin, suhtaudumme joustavasti koronaviruksen aiheuttamiin yritysten rahoituksen järjestelytarpeisiin. Meillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Näin palvelemme yrityksiä poikkeustilanteessa.

Finnveralla on toimenkuvansa mukaisesti valmius suhdannerahoitukseen yrityksille. Ensisijainen ratkaisu on nykyisten luottojen maksuaikapidennys tai Finnveran takaus pankin myöntämälle uudelle käyttöpääomaluotolle.

Hallituksen tuore perjantaina julkaistu talouspaketti on hyvä, muttei vielä riittävä. Työmarkkinajärjestöjen esittämät joustot etenevät. Suurempien yritysten lainansaantia helpotettiin. Ehdottamamme yrittäjien sosiaaliturvamalli toteutuu. Pk-yritykset työntekijöineen jäivät kuitenkin edelleen epävarmuuteen.

Hallituksen 15 miljardin paketti on käytännössä takauksia ja maksujen lykkäyksiä. Tärkeitä toimia akuutissa tilanteessa, mutta loppulasku koronaviruksesta on jäämässä yrittäjien maksettavaksi. Nykytoimilla vain maksupäivää siirretään myöhemmäksi.

Tarjoamme edelleen hallitukselle pohdittavaksi keinoja, jotka helpottaisivat sekä ihmisten arkea että tukisivat palveluyritysten toimintaa. Esimerkiksi tarjoamalla palveluseteleitä ja ottamalla esimerkiksi ruoka-, apteekki- ja kauppakassikuljetukset pikaisesti kotitalousvähennyksen piiriin, tuettaisiin sekä perheiden arkea että yritysten toimintaa.

Ehdotamme myös toimia, joilla yritykset saavat joustoa sekä menoihin että tuloihin. Lisäksi yrittäjien ja työntekijöiden on sallittava yhdessä paikallisesti sopia järjestelyistä, joilla selvitään kriisin yli ja turvaa työpaikat. Ehdotuksiimme voi tutustua tarkemmin täällä.

Myös kulttuurin ja urheilun aloilla koronan taloudelliset vaikutukset ovat tapahtumien peruuntumisen vuoksi mittavat ja vaativat valtion vastaantuloa.

Kriisin jälkeen Suomessa tarvitaan historiallisia uudistuksia, jotta yritykset ja työpaikat saadaan turvattua myös tulevaisuudessa. Koko hallitusohjelma on kirjoitettava uusiksi. Tarvitsemme lisää joustoja sekä kannustimia investointeihin ja kasvuun.

Synkän pilven hopeareunuksia

Useimmilla terveys, toimeentulo ja läheiset ovat päällimmäisenä mielessä. Juuri niin kuuluu ollakin. Monia on alkanut jo rasittaa normaalista kanssakäymisestä pidättäytyminen. Myös meillä pariviikkoisen vauvan kanssa kanssakäyminen esimerkiksi isovanhempien kanssa poikkeaa normaalioloista vähintäänkin vielä viikkoja. Ehkäpä useita kuukausia.

Paljon erilaisia tilaisuuksia on peruttu ja eduskunnan fyysiset kokoontumiset ovat minimissään. Toisaalta etäosallistumisen mahdollisuudet eri kokouksiin ovat laajentuneet räjähdysmäisesti, mikä on mahdollistanut myös kansanedustajan töiden hoitamista entistä enemmän kotoa käsin. Perhevapaan aikana hoidan työtehtäviä kevään ajan mahdollisuuksien mukaan.

Tasavallan presidentti Niinistön mukaan yksi pilven hopeareuna voi olla, että ”seurataan nyt kevään tuloa ja elämän voittamista”. Tätä ohjetta noudattaen kävimme perjantaina pariviikkoisen poikamme kanssa ensimmäisellä vaunulenkillä ulkoilmassa. Ihastelimme, miten valo on raivannut tilaa pimeydeltä. Perjantaina nimittäin vietettiin kevätpäiväntasausta, jonka on perinteisesti katsottu erottavan talven ja kevään toisistaan.

Koronaviruksen vaikutukset ovat kauaskantoisia ja osin pysyviä. Koronavirus vaikuttaa jokaisen omaan arkeen ja aiheuttaa huolta läheisistä. Kuulen mielelläni huolia ja tunnelmia sekä vastaan parhaani mukaan avoimiin kysymyksiin. Pidetään siis yhteyttä!

 

Valoa ja jaksamista toivottaen

Sofia Vikman
kansanedustaja