Tehtävänä Tampere!


Minun Tampereeni on yrittämiseen, työntekoon ja opiskeluun kannustava viihtyisä ja turvallinen kaupunki. Tekevän Suomen keskus ja Suomen paras paikka asua.

Tampere turvaa asukkailleen laadukkaat palvelut, mahdollisuuden kohtuuhintaiseen asumiseen sekä turvallisen lapsuuden ja arvokkaan vanhuuden. Laadukas ja yksilöllinen koulutus nähdään menestyksemme kivijalkana, josta on jatkuvasti pidettävä huolta.

Yrityksille Tampere on paras paikka toimia ja työllistää. Opiskelijoihin panostetaan tulevaisuuden voimavarana. Hyvinvoiva elinkeinoelämä puolestaan synnyttää työpaikkoja ja toivoa koulutusta vastaavasta työstä.

Ympäristönäkökulma huomioidaan Tampereen päätöksenteossa järkivihreällä tavalla. Liikenne on kaikille sujuvaa ja kaupunkia kehitetään rohkeasti.

Kulttuuri ja liikunta luovat elinvoimaa Tampereelle. Kaupunkilaisten erilaisia harrastusmuotoja tuetaan ja mahdollistetaan monipuolisesti. Seura- ja yhdistystoiminnalle on tilaa.

Kaupunkilaisten kuuleminen arkipäivän asioissa on politiikan ohjenuorana. Ihmisille tarjotaan aitoja valinnanmahdollisuuksia arkensa järjestämiseen kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Jotta tämä visio Tampereesta on tulevaisuudessa totta, tarvitaan tekoja. Tarvitsen Sinut mukaan tekemään tulevaisuuden Tamperetta!